Nyheter

Botkyrka
2022-05-07

Skatten för 2022 borde vara 25 öre lägre!

Trots ännu ett stort överskott i den kommunala budgeten tycker sig Mittenmajoriteten inte ha råd att sänka skatten. Moderaterna finansierade redan i höstas en skattesänkning på 25 öre genom att prioritera bättre än majoriteten.

Socialdemokraterna har styrt Botkyrka i 27 år och av dessa 26 år har kommunen haft överskott av skatter, vissa år har överskotten varit över hundra miljoner kronor.


De har haft möjligheten att sänka skatten under alla dessa år. I kommunens årsredovisning för 2021 räknas överskottet till 160 miljoner kronor.

Med detta överskott borde mittenmajoriteten (S,C,KD,L,MP) ha sänkt skatten även denna gång, då hade de kunnat sänka den nästan med en 50-öring. Mittenmajoritetens ambition verkar vara att behålla förstaplatsen på listan som kommunen med högst skatt i Stockholms län.


Stina Lundgren (M)