Om Oss

Botkyrka ska bli en kommun med ordning, trygghet och god ekonomi. Vi kommer därför föra en politik som bygger på samarbete, dialog och samförstånd baserad på respekt mellan förtroendevalda och mellan förtroendevalda och medborgare. 

Vi ger aldrig upp kampen mot kriminalitet, korruption och otrygghet i Botkyrka kommun. Sverige och Botkyrka befinner sig i en oerhört svår situation där alla måste bidra för att tränga tillbaka kriminaliteten och korruptionen. Vi kommer alltid prioritera arbetet för trygghet och säkerhet i hela kommunen och kommer se till att hela kommunens samlade förmåga ska sättas in för att öka tryggheten i våra områden och i våra verksamheter.

För att ge alla Botkyrkabor en möjlighet till en trygg framtid kommer det behövas göras fler och effektivare insatser på en rad olika områden. Vi ser betydelsen av bra skolor, förebyggande verksamheter och en meningsfull fritid. Botkyrka ska ha ett starkt näringsliv, fler arbetstillfällen och goda boendemiljöer. Vi kommer att arbeta för långsiktiga beslut som bidrar till ett Botkyrka där alla har möjlighet till en trygg framtid. 

Bifogade filer