Företrädare

 • Stina Lundgren, Oppositionsråd

  Stina Lundgren, Oppositionsråd

  Ledamot i Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt krisledningsnämnden.
  Fler känner sig otrygga i kommunen idag när skjutningarna ökar. Många invånare saknar ett jobb. Skolresultaten är för låga och många unga går inte vidare till gymnasiet. Socialdemokraterna har styrt kommunen sedan 1994 och resultatet av detta är en oroande utveckling. Nu vill de ta bort din valfrihet att kunna välja skola till dina barn eller läkare. Vi Moderater står upp för din frihet och valfrihet! Botkyrka kan bli bättre än idag och då behöver Moderaterna vinna valet den elfte september!
  Facebook Instagram
 • Willy Viitala, Utbildningsnämnden

  Willy Viitala, Utbildningsnämnden

  2e vice ordf Utbildningsnämnden, ledamot Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
  Facebook Instagram
 • Gül Alci, Vård- och omsorgsnämnden

  Gül Alci, Vård- och omsorgsnämnden

  2e vice ordf Vård och omsorgsnämnden, ledamot Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen
  Facebook Instagram
 • Martin Levanto, Politisk Sekreterare

  Martin Levanto, Politisk Sekreterare

  Facebook Instagram
 • Erik Uddén, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

  Erik Uddén, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

  Ordförande Moderaterna Botkyrka, ledamot Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
  Facebook Instagram
 • Albin Persson, Socialnämnden

  Albin Persson, Socialnämnden

  2e vice ordf Socialnämnden samt barnutskott, ledamot vuxenutskott
  Facebook Instagram
 • Andrei Ignat

  Andrei Ignat

  Kommunfullmäktige - ersättare, Tekniska nämnden - ledamot
 • Solveig Nilsson

  Solveig Nilsson

  Kommunfullmäktige - 2e vice ordförande
 • Jimmy Baker

  Jimmy Baker

  Kommunfullmäktige - ledamot
 • Carl Baker

  Carl Baker

  Kommunfullmäktige - ledamot
 • Thomas Eriksson

  Thomas Eriksson

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Ersättare
 • Anki Lauberg

  Anki Lauberg

  Ersättare - Socialnämnden
 • Nellie Eriksson

  Nellie Eriksson

  Vård- och Omsorgsnämnden - ersättare
 • Michael Erikson

  Michael Erikson

  Kommunfullmäktige - ersättare, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden - ledamot
 • Lennart Lauberg

  Lennart Lauberg

  Kommunfullmäktige - ersättare, Miljö- och hälsoskyddsnämnden - Ledamot, Samhällsbygnadsnämnden - ersättare
 • Märta Engelberth-Fridell

  Märta Engelberth-Fridell

  Kultur- och fritidsnämnden - ledamot
 • Thérèse Hellichius

  Thérèse Hellichius

  Kultur- och Fritidsnämnden - ersättare
 • Kia Hjelte

  Kia Hjelte

  Kommunstyrelsen - ersättare, Kommunfullmäktige - ledamot, Vård- och omsorgsnämnden 2e vice ordförande
 • Helle Larsson

  Helle Larsson

  Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden - ledamot
 • Boban Pejcic

  Boban Pejcic

  Samhällsbyggnadsnämnden - ledamot
  Det ska vara tryggt, snyggt och smidigt att leva och bo i Botkyrka. Med vår politik finns en balans mellan att bevara och att nyskapa. Vi vill ha en varsam utveckling som tar tillvara Botkyrkas unika gröna och blå värden. Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden ligger mina fokusområden särskilt på äganderätten, tryggheten, trivseln, framkomligheten, säkerheten och tillväxten.
 • Mehmet Kulbay

  Mehmet Kulbay

  Kommunfullmäktige - ledamot, Vård- och omsorgsnämnden - ledamot.
 • Jesper Andersson

  Jesper Andersson

  Samhällsbyggnadsnämnden - Ledamot, Funktionsrättsrådet - ledamot
 • Marie Spennare

  Marie Spennare

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden - ledamot
 • Umair Bhatti

  Umair Bhatti

  Arbetsmarknads - och vuxenutbildningsnämnden - ersättare