Företrädare

 • Stina Lundgren, Oppositionsråd

  Stina Lundgren, Oppositionsråd

  Ledamot i Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt krisledningsnämnden.
  Fler känner sig otrygga i kommunen idag när skjutningarna ökar. Många invånare saknar ett jobb. Skolresultaten är för låga och många unga går inte vidare till gymnasiet. Socialdemokraterna har styrt kommunen sedan 1994 och resultatet av detta är en oroande utveckling. Nu vill de ta bort din valfrihet att kunna välja skola till dina barn eller läkare. Vi Moderater står upp för din frihet och valfrihet! Botkyrka kan bli bättre än idag och då behöver Moderaterna vinna valet den elfte september!
  Facebook Instagram
 • Willy Viitala, Utbildningsnämnden

  Willy Viitala, Utbildningsnämnden

  Kommunalråd i Opposition. 2e vice ordf Utbildningsnämnden, ledamot Kommunstyrelsen och ledamot Kommunfullmäktige.
  Se över möjligheterna att sätta ännu högre löner för behöriga lärare som väljer att arbeta i särskilt utsatta områden. Utred SL-kort till elever med längre än förvaltningens avståndsgräns, oavsett om huvudmannen är kommunal eller fristående. Verka för skärpt skydd mot pedofiler, detta genom ökat samarbete i regionen där kommuner varnar varandra även för ostraffade arbetssökande som varit föremål för misstankar och/eller utredningar.
  Facebook Instagram
 • Gül Alci, Vård- och omsorgsnämnden

  Gül Alci, Vård- och omsorgsnämnden

  2e vice ordf Vård och omsorgsnämnden, ledamot Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen
  Facebook Instagram
 • Marie Spennare, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Marie Spennare, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  2:e vice ordf. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledamot kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Ledamot i Dialog- och demokratiberedningen och vice ordf på MKC.
  Facebook Instagram
 • Jimmy Baker, 2e vice ordf Kommunfullmäktige

  Jimmy Baker, 2e vice ordf Kommunfullmäktige

  2e vice ordf Kommunfullmäktige. Ledamot Kommunfullmäktiges valberedning. Ersättare valnämnden.
 • Erik Uddén, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

  Erik Uddén, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden

  Ordförande Moderaterna Botkyrka, ledamot Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden
  Facebook Instagram
 • Albin Persson, Socialnämnden

  Albin Persson, Socialnämnden

  Ledamot Kommunfullmäktge. 2e vice ordf Socialnämnden samt 2e vice ordf barnutskott, ledamot vuxenutskott
  Facebook Instagram
 • Boban Pejcic, Samhällsbyggnadsnämnden

  Boban Pejcic, Samhällsbyggnadsnämnden

  Ledamot kommunfullmäktige. 2e vice ordf Samhällsbyggnadsnämnden. Ledamot SBN bygglovsberedning. Ersättare SBN namnberedning.
  Det ska vara tryggt, snyggt och smidigt att leva och bo i Botkyrka. Med vår politik finns en balans mellan att bevara och att nyskapa. Vi vill ha en varsam utveckling som tar tillvara Botkyrkas unika gröna och blå värden. Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden ligger mina fokusområden särskilt på äganderätten, tryggheten, trivseln, framkomligheten, säkerheten och tillväxten.
  Facebook Instagram
 • Jesper Andersson, Samhällsbyggnadsnämnden

  Jesper Andersson, Samhällsbyggnadsnämnden

  Ordförande Moderaternas kommunfullmäktigegrupp. Ledamot Kommunfullmäktige. Ledamot Samhällsbyggnadsnämnden. Ledamot Funktionsrättsrådet. Ersättare SBN bygglovsberedning.
  Facebook Instagram
 • Smiljana Radovanovic, Samhällsbyggnad

  Smiljana Radovanovic, Samhällsbyggnad

  Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden. Ersättare kommunfullmäktige.
  Facebook Instagram
 • Lennart Lindström, Kommunrevisor

  Lennart Lindström, Kommunrevisor

  Ordförande kommunens revisorer
  Facebook Instagram
 • Stefan Teodorovic, Utbildningsnämnden

  Stefan Teodorovic, Utbildningsnämnden

  Ledamot Utbildningsnämnden
  Facebook Instagram
 • Vivian Nehmé, Vård- och omsorg

  Vivian Nehmé, Vård- och omsorg

  Ersättare Vård- och omsorgsnämnden
  Facebook Instagram
 • Katarina Terzic, Utbildningsnämnden

  Katarina Terzic, Utbildningsnämnden

  Ersättare Utbildningsnämnden.
  Facebook Instagram
 • Sven-Eric Holm, Teknik- och fastighetsnämnden

  Sven-Eric Holm, Teknik- och fastighetsnämnden

  Ersättare Teknik- och fastighetsnämnden
  Facebook Instagram
 • Jonas Ventzén, Samhällsbyggnadsnämnden

  Jonas Ventzén, Samhällsbyggnadsnämnden

  Ersättare Samhällsbyggnadsnämnden.
  Facebook Instagram
 • Asta Holm, Miljö och hälsoskyddsnämnden

  Asta Holm, Miljö och hälsoskyddsnämnden

  Ersättare Miljö och hälsoskyddsnämnden, ersättare Trygghetsberedeningen.
  Facebook Instagram
 • Ulf Hjalmarsson, valnämnden

  Ulf Hjalmarsson, valnämnden

  Ledamot valnämnden.
  Facebook Instagram
 • Claes Nilsson, Kommunrevisor

  Claes Nilsson, Kommunrevisor

  Ledamot kommunens revisorer.
  Facebook Instagram
 • Ufuk Sen, Kultur och Fritid

  Ufuk Sen, Kultur och Fritid

  Ledamot Kultur och Fritidsnämnden
  Facebook Instagram
 • Mariah Eriksson, Kultur- och fritidsnämnden

  Mariah Eriksson, Kultur- och fritidsnämnden

  Ersättare Kultur- och fritidsnämnden
  Facebook Instagram
 • Brayam Danho, Socialnämnden

  Brayam Danho, Socialnämnden

  Ersättare Socialnämnden
  Facebook Instagram
 • William Franzén, Kultur och fritid

  William Franzén, Kultur och fritid

  Ledamot kommunfullmäktige. Ledamot Kultur och fritidsnämnden.
  Facebook Instagram
 • Charlotta Adolfsson, Utbildningsnämnden

  Charlotta Adolfsson, Utbildningsnämnden

  Ersättare kommunfullmäktige. Ersättare utbildningsnämnden.
  Facebook Instagram
 • Andrei Ignat - Teknik- och fastighetsnämnden

  Andrei Ignat - Teknik- och fastighetsnämnden

  Teknik- och fastighetsnämnden - ledamot
 • Solveig Nilsson, Teknik- och fastighetsnämnden

  Solveig Nilsson, Teknik- och fastighetsnämnden

  Ledamot Kommunfullmäktige. Ledamot Teknik- och fastighetsnämnden.
 • Anki Lauberg, Socialnämnden

  Anki Lauberg, Socialnämnden

  Ledamot Socialnämnden, Ersättare barnutskott.
 • Nellie Eriksson, Vård- och omsorgsnämnden

  Nellie Eriksson, Vård- och omsorgsnämnden

  Ersättare Kommunfullmäktige. Ledamot Vård- och Omsorgsnämnden.
 • Michael Erikson, Socialnämnden

  Michael Erikson, Socialnämnden

  Ersättare Kommunfullmäktige. Ersättare Socialnämnden.
 • Lennart Lauberg, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Lennart Lauberg, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Ersättare Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 • Helle Larsson, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

  Helle Larsson, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

  Ersättare kommunfullmäktige. Ledamot Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Ersättare kommunfullmäktiges valberedning. Ersättare i personal- och upphanlingsberedningen.
  Facebook Instagram
 • Umair Bhatti, Arbetsmarknads - och vuxenutbildningsnämnden

  Umair Bhatti, Arbetsmarknads - och vuxenutbildningsnämnden

  Ersättare Arbetsmarknads - och vuxenutbildningsnämnden.
  Facebook Instagram
 • Martin Levanto, Politisk Sekreterare

  Martin Levanto, Politisk Sekreterare

  Facebook Instagram