Nyheter

Botkyrka
2022-08-26

Moderaterna i Botkyrka översätter sin politik till tio olika språk för att nå väljarna i Botkyrka kommun!

I Botkyrka kommun talas det fler än 100 olika språk och trots insatser från kommunen blev valdeltagandet oförändrat i valet 2018, som hamnade på näst sista plats i länet. Socialdemokraterna, som har styrt kommunen i 28 år, har misslyckats med att bryta denna trend. Men för Moderaterna i Botkyrka är demokrati viktigt och de satsar nu på översättning av sin politik till de tio mest talande språken i Botkyrka, för att komma runt språkbristen och nå ut till väljarna.

- Vi finns för kommuninvånarna och därmed är det viktigt att vi når ut till dem med vår politik och väcker intresset för att vilja påverka utvecklingen i sin kommun. Målet är att skapa dialog och visa att det går att påverka. 

 – Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna 


Översättningen av ett sammanfattat politiskt program till tio olika språk i foldrar/flygblad och en särskilt framtagen hemsida www.botkyrkaval22.se är en satsning som med största sannolikhet är unik för ett lokalt parti. Moderaterna i Botkyrka gör detta som en kompletterande del i sin valrörelse för att säkerställa att man kommer fram med sin politik genom att ta sig runt språkbristen i kommunen. Det är en påkostad satsning för att göra något åt det låga valdeltagandet. Det är orimligt att vi 2022 ska fortsätta ha ett så lågt valdeltagande.


- Vi vill fortfarande ha en begränsning av användningen av subventionerade tolkar till maximalt två år och har andra förslag för att höja språknivån långsiktigt, men i dagsläget behöver vi kommunicera på väljarnas villkor i vår kommun. 

 – Stina Lundgren, oppositionsråd, Moderaterna 


Moderaterna har samarbetat med Jema Rådgivning för att få hjälp med översättningen till de tio språken, framtagande av en särskild hemsida på tio språk, samt tillhörande QR-koder. 


Stina Lundgren, Oppositionsråd (M)

Stina.lundgren@moderaterna.se

070-189 62 97


Roslana Cederhage, Politisk sekreterare/ Kommunikationsansvarig (M)

Roslana.cederhage@moderaterna.se

073-753 46 06