Nyheter

Botkyrka
2023-02-08

Kallelse årsmöte Moderata samlingspartiet i Botkyrka

Bäste medlem i Moderata Samlingspartiet Botkyrka!


Vi vill önska dig varmt välkommen till Botkyrka Moderaternas årsmöte för 2023 för nu är

det åter dags. Det skall bli trevligt att kunna genomföra årsmötet som ett fysiskt möte.


Kallade: Samtliga medlemmar i Moderata Samlingspartiet i Botkyrka.

Tid: 15 feb 2023.

Kl 18.30 Förtäring

Kl 19.00 Anförande och inspiration

Kl 20.00  Årsmöte


Lokal: Mötet kommer att äga rum i Folkets Hus, Scheelev 41-43, Segersjö, Tumba.

Motioner: Tänk på att motioner skall ha inkommit till krets/föreningsstyrelsen minst två

veckor innan årsmötet. Adress: Moderata Samlingspartiet, c/o Solveig Nilsson,

Bernströmsv. 39, 146 38 Tullinge.47 85 TUMBA


Utskick: Senast en vecka för årsmötet kommer handlingar med valberedningens

förslag, verksamhetsberättelsen för 2022, samt förslag till handlingsplan för 2023 att

finnas tillgängliga via e-mail. Kontrollera gärna att din e-mailadress i medlemsregistret är

uppdaterad.


Varmt välkomna!

önskar

Botkyrka Moderaternas styrelse

Genom Solveig Nilsson