Nyheter

Botkyrka
2024-03-01

ETT NYTT STYRE - FÖR BOTKYRKAS BÄSTA

Sedan hösten 2023 styr Moderaterna i Botkyrka kommun tillsammans med våra vänner i Tullingepartiet, Kristdemokraterna, Oberoende S och Centerpartiet.ETT NYTT STYRE - FÖR BOTKYRKAS BÄSTA

Botkyrka har under det senaste året upplevt ett ihållande politiskt kaos. Det nuvarande styret saknar handlingskraft och möjlighet att göra skillnad. Vi är en koalition av partier som därför enats om att tillsammans ta ett aktivt ansvar för Botkyrka och att arbeta för Botkyrkabornas bästa genom att ersätta det nuvarande styret.


Vi är redo att ta ansvar och bygga en ny politisk ledning i Botkyrka, en ledning som gör skillnad på riktig

Det som förenar oss är en stark önskan om att vårt Botkyrka ska bli en kommun med ordning, trygghet och god ekonomi. Vi kommer därför föra en politik som bygger på samarbete, dialog och samförstånd baserad på respekt mellan förtroendevalda och mellan förtroendevalda och medborgare.


Vi ger aldrig upp kampen mot kriminalitet, korruption och otrygghet i Botkyrka kommun

Sverige och Botkyrka befinner sig i en oerhört svår situation där alla måste bidra för att tränga tillbaka kriminaliteten och korruptionen. Vi kommer alltid prioritera arbetet för trygghet och säkerhet i hela kommunen och kommer se till att hela kommunens samlade förmåga ska sättas in för att öka tryggheten i våra områden och i våra verksamheter.


Vi vill ha ordning och reda i kommunens ekonomi

Ordning och reda i kommunens ekonomi och verksamheter är grunden för att kommuninnevånarna ska få den välfärd de har rätt att förvänta sig. Vi kommer noggrant utvärdera hur varje skattekrona används och att vi som kommun ger bästa möjliga stöd och service till underliggande verksamheter och till kommunens medborgare.


Vi vill ge alla Botkyrkabor en trygg framtid

För att ge alla Botkyrkabor en möjlighet till en trygg framtid kommer det behövas göras fler och effektivare insatser på en rad olika områden. Vi ser betydelsen av bra skolor, förebyggande verksamheter och en meningsfull fritid. Botkyrka ska ha ett starkt näringsliv, fler arbetstillfällen och goda boendemiljöer. Vi kommer att arbeta för långsiktiga beslut som bidrar till ett Botkyrka där alla har möjlighet till en trygg framtid.


Moderaterna

Tullingepartiet

Kristdemokraterna

Oberoende S

Centerpartiet