Nyheter

Botkyrka
2022-12-12

Budgetförslag 2023 - En budget som prioriterar välfärden!

En hållbar framtid för Botkyrka - det gäller att prioritera välfärden, på riktigt!

Vi befinner oss i en tid där samhället står inför ekonomiska utmaningar med en osäker och turbulent

omvärld. I dessa tider när priserna på mat, drivmedel, boende och energi ökar skulle en skattesänkning för

medborgarna vara mycket välkommen för att få pengarna att räcka till de basala utgifterna. Samtidigt står

kommunen inför en liknande utmaning med ett ansvar att klara kärnverksamheterna och samtidigt behålla

kvaliteten på service och bemanning. Vi behöver utvärdera verksamheter som inte är kommunala

kärnverksamheter och fokusera enbart på välfärden.


Det finns tyvärr inte utrymme för en skattesänkning, men Moderaterna kommer fortsättningsvis bevaka

kommunens ekonomiska förutsättningar om en framtida skattesänkning. Vårt långsiktiga mål kommer

alltid vara att medborgarna ska få behålla mer av sina intjänade pengar. Vi kommer därför till denna

budget yrka på en oförändrad skattesats, då varken en skattesänkning eller - höjning i dessa tider är

möjliga. Botkyrka har redan högst kommunalskatt i länet.


I Botkyrka behöver vi bygga olika typer av boenden och i attraktiva lägen som gör att Botkyrkabor stannar

kvar i kommunen samtidigt som livet fortgår och fler väljer att flytta hit. Vi vill att det ska vara enkelt för

företagare att etablera sig och expandera, genom detta kommer även fler i arbete. På detta sätt bygger vi

ett starkare Botkyrka när kommunen växer och skattekraften ökar.


Vår budget fokuserar på välfärdens kärna och din trygghet var du än befinner dig i kommunen.


Stina Lundgren (M)

Gruppledare & Oppositionsråd


Bifogade filer

Budget_2023-221207.pdf