Nyheter

Stockholms Län
2022-05-09

Bättre att de som jobbar blir fler, än att de som redan jobbar betalar mer

Sverige står inför ett viktigt vägval: ska vi ha ännu fler bidrag och högre skatt eller ska slit och flit löna sig? Ska vi bli fler som jobbar och betalar skatt eller ska de som redan jobbar betala ännu mer? För oss är valet självklart. Vi ska ha ett samhälle med stark välfärd, där alla barn ser sina föräldrar gå till jobbet och där det alltid ska löna sig att arbeta. Därför måste vi sänka skatten på arbete, minska regelkrångel för företag och införa ett bidragstak. Slit och flit ska uppskattas, inte beskattas!

Det måste löna sig att arbeta!

Socialdemokraterna lovade Europas lägsta arbetslöshet men i stället fick vi den fjärde högsta. Efter åtta år med Socialdemokraterna vid makten befinner sig rekordmånga människor i långtidsarbetslöshet. För att lösa problemen med arbetslösheten måste vi se till att det alltid lönar sig att arbeta, framförallt för personer med låga inkomster. Det måste också löna sig att gå från bidrag till arbete. Totalsumman av olika bidrag får aldrig bli högre än lönen från ett arbete.


Därför vill vi:

• Sänka skatten för alla som arbetar, särskilt för de med låga inkomster.

• Införa ett bidragstak, så att det alltid ska löna sig mer att arbeta istället för att leva på bidrag.

• Bekämpa långtidsarbetslösheten med förstärkta nystartsjobb, utökad praktik, en fungerande utbildningsplikt och en jobbpremie som innebär att det ska löna sig ännu mer för långtidsarbetslösa att gå från bidrag till jobb.


Bättre att de som jobbar blir fler än att de som redan jobbar betalar mer

Trots nya skatter på allt ifrån plastpåsar till sparande och drivmedel vill Socialdemokraterna även införa en beredskapsskatt för att finansiera försvaret. Vi menar att det är bättre att vi blir fler som jobbar än att de som redan jobbar betalar ännu mer. Vi säger nej till ”beredskapsskatt” och återinförd fastighetsskatt.


Därför vill vi:

• Sänka skatten på arbete och pension så att det blir mer kvar i plånboken varje månad.

• Kraftigt sänka skatten på drivmedel.

• Sänka skatten på ISK för att underlätta för fler att spara till pensionen eller till kontantinsatsen för en bostad.


Företagare ska uppskattas inte beskattas!

Fyra av fem jobb skapas i småföretag och företagen är grunden till vårt välstånd. Därför ska företagare ha goda villkor och rimliga krav. Företagande är redan belagt med höga skatter, krångliga tillståndsprocesser och byråkrati som hindrar innovation och tillväxt och ska inte beskattas mer. Det måste bli lättare och mer gynnsamt att driva företag i Sverige. Slit och flit ska alltid löna sig!


Därför vill vi:

• Förenkla och förkorta tillståndsprocesser och minska byråkrati för företagare – politiken ska tydligt styra mot minskad administrativ börda och minskade kostnader. Konkret bör företagens kostnader för administration minska med 30 procent.

• Arbeta för att korta myndigheternas handläggningstider.

• Sänka bolagsskatten.

• Minska företagens regelkrångel exempelvis genom avskaffat danstillstånd och förenkla 3:12-reglerna


Vill du också att det alltid ska löna sig arbeta, att alla barn ska se sina föräldrar gå till jobbet och att slit och flit ska uppskattas inte beskattas? Bli medlem och bidra till valseger!


Swisha 100kr till 123-336 00 70, uppge namn, personnummer och e-post.