Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Vi gick igenom årsredovisningarna från bolag och verksamheterna i kommunen och även den reviderade investeringsbudgeten och den reviderade finanspolicyn/riktlinjer. Vi har även genomfört en egen undersökning av företagsklimatet som visar på en förändring till det bättre. Finansrapporten gicks igenom och visade att kommunen har en låneskuld på 2036,8 mnkr varav VärmdöBostäder står för 599,2 mnkr.… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Moderata Seniorer möttes torsdag 8 april 2014 i Moderaternas hus i Gamla Stan, Schönfeldtska palatset, Praktsalen. Sten Nordin talade under rubriken ”Morgondagens Stockholm” inför 40-talet åhörare, som var både ivriga lyssnare och frågeställare, tills det att tiden för mötet rann ut. Många siffror presenterades, dagsaktuella som mera framtidsvisionära. Man ser som en säker kalkyl att… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Den årliga Vårkonferensen för moderater i Stockholms län har gått av stapeln på Cinderella i stormigt väder på rullande hav. De Värmdömoderater som deltog fick lyssna på en härligt energifylld statsminister. Fredrik Reinfeldt ingav mod att arbeta för ett fortsatt framgångsrikt Sverige i en framtid med moderata förtecken. ”En gång till!” var slagorden. Självklart präglades… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Vid senaste Utbildningsstyrelsen diskuterades framförallt frågor som rör ekonomi. En av dessa frågor var den som handlade om ackumulerade underskott. Dessa underskott är ett problem för styrelsen och verksamheterna. I rapporten redovisade ProVärmdö hur varje enhet kan arbeta in sina underskott.  Vidare var ett av ärendena Verksamhetsberättelse 2013 som även den har ett ekonomiskt fokus. Vi… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Den första och viktigaste punkten på sammanträdet för kommunstyrelsen var inriktning för kommunens arbete med budget 2015 och ramar 2016-2017. Den ekonomiska situationen i Värmdö kommuns är stabil. Resultatutvecklingen har varit positiv under ett flertal år, rensat från engångshändelser har det ekonomiska resultatet mestadels överträffat målsättningen om + 40 miljoner kr per år. Bokslutet för… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

För ett och ett halvt år sedan tog vi ett då ifrågasatt beslut kring en ny skolorganisation utifrån att lokaler utnyttjades dåligt, minskande elevantal och framförallt att en ny skollag skapade nya förutsättningar för våra skolor. Efter mycket dialog med många inblandade fann vi en lösning där vi genom sammanslagning av skolenheter behöll alla skolor… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Den årliga Vårkonferensen för moderater i Stockholms län har gått av stapeln på Cinderella i stormigt väder på rullande hav. De Värmdömoderater som deltog fick lyssna på en härligt energifylld statsminister. Fredrik Reinfeldt ingav mod att arbeta för ett fortsatt framgångsrikt Sverige i en framtid med moderata förtecken. ”En gång till!” var slagorden. Självklart präglades… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

I Värmdö Kommun tar vi folkvalda politiker vårt uppdrag på fullaste allvar. I Slussen-projektet har vi sett till att vi hela tiden får fortlöpande information från våra kollegor i Stockholm, som har det yttersta ansvaret. För oss är busstrafiken och den kommande bussterminalen de viktigaste frågorna. Under byggtiden så beräknar man att det med bil… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Styrelsesammanträdet dominerades av uppföljningsrapporter från flera verksamhetsområden. Vår nya Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)redovisade patientsäkerhetsberättelsen där ansvarsfullhet och tydlig struktur med tydliga direktiv och mål framgick. Det var upplyftande för styrelsen att få denna omfattande rapport. Även hemtjänstenheten Hemmesta-Djurö har genomfört den efterfrågade samordningen som har optimerat verksamheten i flera bemärkelser. Även om hemtjänsten har gjort… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

På kvällens möte fattade vi beslut om att ansöka om att få ta del av AFA-medel för att kunna göra strukturella satsningar på IKT på skolorna i kommunen, för att göra en genomlysning av ekonomin med anledning av långvariga underskott på två av kommunens skolor, Farstavikens skola och Gustavsbergs Gymnasium samt ytterligare en satsning, att… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us