Som det har uppmärksammats de senaste dagarna, har Vård- och omsorgsnämnden senast behandlat flera kvalitetsrapporter, patientsäkerhetsberättelse, kvalitetsuppföljning samt handlingsplan med åtgärdspunkter för de brister som har identifierats. Största fokus har legat på kommunens egna särskilda boende Gustavsgården. Verksamheten har under olika perioder haft utmaningar. Det har därför under åren genomförts stora satsningar i kompetens- och… Läs mer

Från Överförmyndarnämndens Värmdö Vaxholm sammanträde 16.03.2017 kan meddelas att myndighetsarbetet är under kontroll både arbetsmässigt och ekonomiskt. Arbetsklimatet är gott och positiv stämning råder i ÖFN som helhet. Efter personalomsättningar arbetar ÖFN nu med full och kvalificerad bemanning från årsskiftet. Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes. Samtliga årsräkningar var färdiggranskade november 2016. Ett befarat underskott blev små… Läs mer

Jessica Rosenkrantz, besökte oss i går och lärde oss mer om retorikens grunder och knep. Ca 30 medlemmar deltog och allmänna omdömet var att detta gav mersmak och önskemål om att träna mera. TACK JESSICA!  

Vill du vara med och utveckla Värmdö tillsammans med oss? Kontakta varmdo@moderaterna.se så får du mer information. Under våren kommer vi att informera här och på Facebook samt inbjuda till informations-/utbildningsträffar. Du kan också anmäla ditt intresse som kandidat till kommunfullmäktige, landsting och/eller riksdag inför valet 2018. Observera att detta bara är en första intresseanmälan. Anmäl… Läs mer

Är du medlem i Värmdömoderaterna och vill få information om M-gruppmöte, medlemsmöte, utbildningar, kampanjer med flera aktiviteter? Passa på att uppdatera din adress här så att du framöver får veta vad som händer. Om du brukar få e-post från oss behöver du inte fylla i formuläret. Vill du bli medlem? Skicka e-post till varmdo@moderaterna.se så… Läs mer

Allians för Värmdö tillsammans med Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ställer sig bakom förslaget från Socialdemokraterna att verka för ökad polisiär närvaro i Värmdö. Ökad polisiär närvaro efterfrågas av många medborgare och vår egna fältassistenter, som ser ett starkt behov av polisiär närvaro, inte minst för att motverka och därmed minska narkotikabrott. Som kommun äger vi… Läs mer

Värmdö kommuns redovisar ett positivt resultat och har trots en höjd investeringstakt ökat soliditeten. Bland investeringarna sticker kommunens omfattande utbyggnad av vatten- och avlopp ut.  Kommunen har arbetet långsiktigt med sin ekonomi under många år och redovisar ett positivt resultat på 157 miljoner. Under 2016 sänktes skattesatsen och investeringsgraden ökade betydligt, totalt investerade kommunen för… Läs mer

För medlemmar i Värmdömoderaterna! Jessica Rosencrantz kommer till oss för att gå igenom retorikens grunder och knep samt konsten att övertyga med fokus på kommande valrörelse. Det blir både teori och enklare praktiska övningar. TID                      Måndagen den 20 mars kl. 18.00–20.00. PLATS                 Värmdösalen, Värmdö kommunhus. MÅLGRUPP     Alla intresserade medlemmar är välkomna att delta. Det finns… Läs mer

Igår besökte Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande och Marie Bladholm, utbildningsnämndens ordförande Brunns skola och Ekedalsskolan. De fick en rundtur på skolorna där de fick träffa både elever och lärare som berätta om skolornas verksamhet. Även Värmdö Kommuns nya kommundirektör Camilla Broo och Pia Andersen, chef för kultur- och utbildningssektorn var med under besöken. – Jag… Läs mer

Farstavikens skola/Ekedal är i behov av renovering och skolans nuvarande lokaler är långt ifrån optimala för dagens pedagogiska miljö, varken för lärare eller elever. Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat beslut om att utreda möjligheterna att renovera/bygga om skolan och tre alternativ till renovering har nu tagits fram. Alternativ 1 innebär en renovering av befintliga lokaler… Läs mer