Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Be Sociable, Share!

I mina rapporter från Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden (BMHN) kommer jag inta att beröra sedvanliga lovärenden kopplade till enskilda fastighetsägare, utan rapporterna kommer att redogöra ärenden och beslut som berör organisationen och statusen för större frågor. Under 2015 har fokus till stor del lagts på att initiera en större medvetenhet om hur kommunikationen från en myndighetsnämnd påverkar… Läs mer

Utbildningsnämnden hade många ärenden på dagordningen bland annat återrapporteringar till Skolinspektionen efter deras tillsyn där vi hade en del åtgärder som måste redovisas, bland annat elevhälsa. Åtgärderna som kommer att vidtas kommer att åtgärda de brister som identifierades i tillsynsbesluten. Vi reviderade nämndens delegationsordning bland annat punkten ”Godkännande/auktorisation av fristående förskola och pedagogisk omsorg enligt… Läs mer

Bästa Moderater 20 januari hade vi ett extra möte i Utbildningsnämnden. På begäran av oppositionen. Det är den förskola som nämnts i pressen som ska byggas med tomträttsavtal och det är det som ärendet handlar om i Kommunfullmäktige. En ny form av upphandling. Som man även har prövat i Nacka. Sektorchefen har på delegation fattat… Läs mer

Årets första Kommunstyrelsemöte inleddes med att Marie Hummer, lokalpolisområdeschef, och Magnus Molin, kommunpolis, berättade för kommunstyrelsen hur den nya organisationen ska fungera för Nacka och Värmdö. Bra information för politikerna. Många frågor besvarades av Marie och Magnus. Därefter behandlades 24 ärenden. Det hela började med en muntlig redovisning av personal-, rekryterings- och ärendesituationen inom individ-… Läs mer

Allians för Värmdö har bestämt att bifalla socialdemokraternas motion om att låta kompisar 18-30 år skriva kontrakt på lägenheter tillsammans. Det gör man genom att var och en skriver kontrakt på ett rum och del i gemensamhetsutrymmen. Ett sätt att snabbt få fram billigare boende I hamnen byggs just nu cirka 1600 bostäder, både hyres-… Läs mer

Även om ekonomin är välmående med starka BNP-siffror står Sverige inför betydande utmaningar. Det krävs seriösa reformer för integration, framför allt inom skola, arbetsmarknad och bostäder, skriver Ulf Kristersson, ekonomisk-politisk talesperson, på Dagens Industris debattsida. Det gångna året blev en dramatisk period i europeisk politik: Flyktingkrisen och terrordåden har dominerat stämningen och dagordningen. Grexit och… Läs mer

I går hölls Värmdömoderaternas årliga julmingel. Ordförande Magnus Nordberg hälsade välkommen och Monica Pettersson tackade för året som gått. Därefter talade förbundsordförande Kjell Jansson. God Jul och Gott Nytt År!

Att få välja skola är en trygghet för elever och familjer, men framförallt ger det mångfald och konkurrens som rustar Sverige för en bättre framtid. Utan möjligheten att välja slår bostadssegregationen igenom fullt ut, varnar 26 moderater.  Stockholms län finns det cirka 280 fristående grund-och gymnasieskolor. För invånarna i Stockholms län är fristående skolor och… Läs mer

Skolinspektionen har under hösten genomfört inspektioner på utbildningsverksamheten i Värmdö kommun. Syftet med tillsynen är att säkra en god utbildning i trygg miljö där alla elever når minst godkänt. Också våra förskolor har granskats och deras verksamhet följer de nationella målen. Tillsynen hjälper oss att peka ut vad vi behöver förbättra. Samtliga skolor får godkänt… Läs mer

Till onsdagens KS hade vi 38 ärenden på schemat. Trots det gick det ganska fort till en början men det fanns ett par tunga ärenden på listan som bromsade upp och ändå gjorde att vi blev kvar till strax efter 18. Vi hade besök av Olle Zetterberg från Stockholm Business Alliance som berättade om deras… Läs mer