Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Be Sociable, Share!

Välkommen till Värmdömoderaternas årsmöte Måndagen den 6 mars kl. 18:00 Värmdösalen, Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg. Årets gästtalare är Finanslandstingsrådet Irene Svenonius. Årsmötes inbjudan och föredragningslista har skickats till alla medlemmar per post. Kallelse och föredragningslista Övriga handlingar kommer att publiceras här en vecka innan mötet. Efter årsmöte serveras buffé till självkostnadspris à 100 kronor.… Läs mer

Är du medlem i Värmdömoderaterna och vill få information om M-gruppmöte, medlemsmöte, utbildningar, kampanjer med flera aktiviteter? Passa på att uppdatera din adress här så att du framöver får veta vad som händer. Om du brukar få e-post från oss behöver du inte fylla i formuläret. Vill du bli medlem? Skicka e-post till varmdomoderaterna@gmail.com så… Läs mer

Mer idrott för bättre hälsa och förbättrade skolresultat Utbildningsnämnden beslutade den 9 februari enligt Alliansens förslag att Värmdö kommuns skolor ska behålla antalet undervisningstimmar i idrott vilket innebär fler timmar än vad regeringen styr genom skollagen. Regeringen beslutade 2016-07-01 om förändringar i timplanen för våra grundskolor och grundsärskolan. Timplanen reglerar hur många timmar/ämne eleverna läser.… Läs mer

Vill du vara med och utveckla Värmdö tillsammans med oss? Kontakta varmdo@moderat.se så får du mer information. Under våren kommer vi att informera här och på Facebook samt inbjuda till informations-/utbildningsträffar. Du kan också anmäla ditt intresse som kandidat till kommunfullmäktige, landsting och/eller riksdag inför valet 2018. Observera att detta bara är en första intresseanmälan. Anmäl… Läs mer

Nationalmuseum tar över driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum den 1 april. Värmdö kommun och Nationalmuseum har nått en principöverenskommelse som överlåter driften av Gustavsbergs Porslinsmuseum till Nationalmuseum. Gustavsbergs Porslinsmuseum säkrar därmed en positiv och långsiktig utveckling av museiverksamheten och tryggar dess unika samlingar från en anrik industrikultur i Gustavsberg. Porslinsmuséet blir en betydelsefull del av det… Läs mer

  De hyresgäster, som på grund av renoveringen flyttat till tillfälliga bostäder vid Gustavsgården i Gustavberg, erbjuds nu kompensation med hel hyresnedsättning samt fri kost för den period som de bor i de tillfälliga bostäderna. Även utemiljön kommer att förbättras. Detta kommer att föreslås på Vård- och omsorgsnämndens möte imorgon. – Vi är upprörda över… Läs mer

Värmdömoderaterna styr kommunen i en borgerlig allians. Vi har ordförande- eller vice ordförandeposter i de flesta nämnder och bolag. Värmdös moderata kommunalråd är Deshira Flankör och Marie Bladholm. Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner. Tillväxten gör kommunen till en dynamisk och händelserik arbetsplats. Värmdö kommun har idag ca. 42 000 invånare och väntas år 2020… Läs mer

Under kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag valdes Deshira Flankör till kommunstyrelsens ordförande i Värmdö och efterträder nu Monica Pettersson. Flankör tillträder posten som ny kommunstyrelseordförande och kommunalråd den 1 januari 2017 och hennes uppdrag blir att leda Värmdö kommun. Flankör har bland annat suttit i kommunfullmäktige, varit ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tidigare mandatperiod… Läs mer

Ett trettiotal moderater hade samlats för att äta gott och  mingla lite. Monica Pettersson berättade om livet som politiker i Värmdö kommun under sina 23 år varav de senaste 4,5 åren som kommunstyrelsens ordförande.