Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


För en och en halv vecka sedan hade Utbildningsnämnden i Värmdö Kommun sitt första nämndsmöte. Det blev ett långt möte som inleddes med utbildning för alla ledamöter. Man tog beslut om att från och med höstterminen 2015 införa läxhjälp på skoltid. Man kommer också att äska pengar från staten för att finansiera det hela. En… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Ett gemensamt projekt mellan kommun och näringsliv ska hjälpa unga ensamkommande i Värmdö att skapa nätverk och komma in i arbetslivet. Värmdö kommun har i dag ansvaret för ett trettiotal ensamkommande flyktingungdomar. Merparten av dem är unga killar från Afghanistan, Somalia och Syrien. De har alla drömmar om framtiden och en stark vilja att en… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

12 februari hade den nya Utbildningsnämnden sitt första sammanträde. Det blev ett långt möte som startade med utbildning i bl a Skollagen och vad kommunalt huvudmannaskap innebär. Frågorna var så många, intresset så stort hos nämnden, att vi fick bryta och fortsätter utbildningen vid ett annat tillfälle. Alla i nämnden och tjänstemän presenterade sig för… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Första nämndsammanträdet för mandatperioden inledde vi i Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden (BMHN) med en kort presentation av samtliga ledamöter och ersättare samt ansvariga tjänstemän för bygg- och samhällsplaneringssektorn och byggkontoret. Var och en fick också kort berätta om sina förväntningar på nämndens och kontorets arbete för mandatperioden. Det var glädjande att höra hur väl politikernas… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Den 17 december på fullmäktige fastställdes Värmdö Kommuns politiska ledning. De politiker som ska leda Värmdö Kommun framåt är: Monica Pettersson (M) Kommunalråd, Marie Bladholm (M) Kommunalråd, Anders Gullander (Fp) Kommunalråd, Ina Ununger (C) Politisk samordnare och Stefan Dozzi (Kd) Politisk samordnare. Dela:

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

På Värmdömoderaternas gruppmöte igår togs beslut om vilka som kommer att företräda oss i de olika nämnder och styrelser under nästa mandatperiod. Nedan följer de olika utnämningar. Kommunstyrelsen Monica Pettersson                               ordförande Marie Bladholm                                     ledamot Elisabeth Dingertz                                 ledamot Deshira Flankör                                     ersättare Malin Bellander                                     ersättare Thomas Jonsson                                    ersättare Utbildningsnämnden Marie Bladholm… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Igår skedde det historiska att regeringens budget föll till förmån för Alliansens budget. Vi har nu den situationen att sittande regering får administrera oppositionens budget. Det har aldrig tidigare hänt. Den 10 januari väljer vi ny ledare för vårt parti Nya Moderaterna. Vi har från föreningen föreslagit Anna Kindberg Batra som ny ordförande. Nu kommer vi… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Nu har vi haft vårt första Kommunstyrelsemöte med nya ledamöter och ersättare. Det var en stor församling med 26 ledamöter/ersättare och flertalet tjänstemän så blev det faktiskt ganska trångt i Kanholmsfjärden. Det var många ärenden på dagordningen och det blev ett långt möte. Ärendet om ”upplevelsecenter” diskuterades där Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville ha andra förslag bland annat… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us