Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Be Sociable, Share!

Anti Avsan kommer på måndag den 31 oktober pratar strandskydd. Anti Avsan har arbetat inom rättsväsendet hela sitt yrkesverksamma liv. Först som polis och sedan som domare. Anti är tjänstledig från sitt arbete som rådman i Stockholms tingsrätt. Anti arbetade med olika typer av civilrättsliga tvister men även med brottmål. Anti har  sysslat med kommunalpolitik under… Läs mer

5 oktober hade vi budgetfullmäktige i Värmdö kommun. Vi har en ekonomi i balans som gör våra satsningar möjliga. Alliansen sänker den kommunala skattesatsen i Värmdö kommun med 70 öre. Värmdös nya skattesats blir för 2017 19,18. Vi är mycket glada över att vi lyckats driva igenom denna skattesänkning. Moderat politik. Mer pengar i plånboken,… Läs mer

Det är glädjande att se att hårt och engagerat arbete lönar sig, säger Marie Bladholm. Värmdö klättrar från plats 70 till plats 39 i landet. Bästa klättrare är Farstavikens skola Kvarnberget som gått från 174,1 till 220,5 i meritvärdet. Ett specialpedagogiskt arbetslag som fångar upp elever som behöver extra stöd och hjälp startades under förra… Läs mer

Den 26 september kommer Anna Kinberg Batra till Värmdömoderaterna och berättar hur vi ska förverkliga Moderaternas plan för ett starkare Sverige. Anna Kinberg Batra kommer att prata i cirka 45 minuter och det finns utrymme för frågor efteråt. Kommunhuset, Värmdösalen Klockan 18:00

Nu halvvägs in i mandatperioden väljer Allians för Värmdö att göra sin mest offensiva satsning. Vi sänker skatten med historiska 70 öre. En sänkning som ger mer i plånboken för låg- och medelinkomsttagarna. Kommunens resultat har under många år visat överskott vilket ger oss detta utrymme. Samtidigt satsar vi på förskolan och LSS. Vi höjer… Läs mer

Efter sex timmar lång Utbildningsnämnd, med en samspelt grupp, fick vi i Alliansen igenom besluten som planerat. Vi fick en presentation av ny (från 1/4-16) rektor på Farstavikens skola, Agneta Jonzon. Agneta har tidigare varit rektor på Viks skola i vår kommun. Hon hälsades välkommen och lycka till med sitt nya uppdrag. Vi beslutade att… Läs mer

Urin, klotter, nedskräpning och förfall. Det är så vardagen ser ut för 400 000 stockholmsresenärer som varje dag passerar Slussen. Sveriges näst största knutpunkt för kollektivtrafiken är samtidigt Sveriges äckligaste plats. Det är ovärdigt för de människor som befinner sig där. Och det är ovärdigt att Sveriges huvudstad år 2016 kan tillåtas se ut så. Något… Läs mer

Ambulanshelikopterverksamheten är av central betydelse för kommunens medborgare. Den upplevda säkerheten av helikoptrarnas placering är viktig och ger en trygghet för framför allt skärgårdsborna som inte ska underskattas. Yttrande över Samrådsunderlag Värmdö kommun har fått möjlighet att yttra sig över samrådsunderlag från Stockholms läns landsting (SLL) angående ansökan till länsstyrelsen om tillstånd för en ambulanshelikopterflygplats,… Läs mer