Lärarförbundet har varje år sedan 2002 utifrån 13 olika kriterier genomfört undersökningar i Sveriges kommuner och sedan publicerat rankinglistor. Målet är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Värmdö har klättrat uppåt i den undersökning som Lärarförbundet publicerade i början av oktober. Det känns glädjande att det systematiska kvalitetsarbetet, som pågår… Läs mer

Det är med mycket glädje och stora förhoppningar som arbetsstämman 2017 genomfördes i Örebro den 12-15 oktober. Fyra långa och intensiva dagar resulterade i en rad reformförslag som moderaterna går in i valrörelsen med. Det var tydligt att arbetsgrupperna som har jobbat fram de olika förslagen hade gjort ett gediget arbete som formats av stor… Läs mer

Idag har kommunstyrelsens ordförande, Deshira Flankör (M), invigt den nya ridstigen på Farstalandet,Gottholma ridstig. Detta har skett genom ett samarbete mellan Värmdö Kommun och Värmdö Hästvägsförening, som startade för cirka tre år sedan, för att utveckla säkra ridvägar. Under dessa tre år har tio nya ridstigar byggts. Gottholma ridstig blir den längsta som idag finns… Läs mer

Att skapa moderna lärmiljöer för våra elever och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare för våra medarbetare är viktigt. Värmdös tillväxttakt kommer inom en kort framtid att ställa krav på fler skolor i både Gustavsberg men också hela Värmdö kommun. De gamla byggnaderna på Ekedalstomten har stort kulturmiljövärde och det har alltid varit vår intention att… Läs mer

Den 21 september hade vi den stora glädjen att ha Erik Ottoson som föreläsare i Retorik. Erik är riksdagsledamot från Huddinge och suppleant i Trafikutskottet och Civilutskottet och en van talare. Erik entusiasmerade oss alla och gav oss många tips om hur vi ska bete oss när vi talar inför publik. Ledorden var Ethos, Pathos… Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har presenterat sin Öppna jämförelse av Sveriges gymnasieskolor. Enligt SKL har Värmdös gymnasieskolor förbättrat sina resultat för tredje året i rad på flertalet jämförelsepunkter. Andelen elever på Värmdös gymnasieskolor som tar examen efter 3 år fortsätter att öka och placerar Värmdö bland de tio bästa i landet. En ökning från… Läs mer

Idag har Värmdö kommun och Stockholms läns Landsting tecknat en avsiktsförklaring om en permanent placering av helikopterverksamheten på Värmdö. I Avsiktsförklaringen klargörs att placeringen på Värmdö kommun är rätt ur ett geografiskt perspektiv vilket gör att en helikopter kan på kort tid nå över hela Stockholms län. – För oss på Värmdö ska avsiktsförklaringen ses… Läs mer

Alliansens förslag till budget 2018 Den snabba befolkningsutvecklingen har gjort Värmdö till en av landets mest expansiva kommuner. En förändringsresa som består av stark tillväxt skapar också en del växtvärk. Inte bara kommunens egen tillväxt utan även statens ålägganden på kommunerna skapar utmaningar som vi måste hantera. Vi har redan lovat medborgarna i form av… Läs mer

Det har under en lång tid diskuterats huruvida Mölnvik är lämplig plats utifrån säkerhetsaspekter. Efter en utredning som har gjorts av operatören och en flygsäkerhetskoordinator har Stockholms Läns Landsting beslutat att flytta basen tillfälligt till Norrtälje flygplats. – Vi är självklart väldigt besvikna över beskedet. För närvarande är det utanför kommunens kontroll men nu siktar… Läs mer

Trafikverket har presenterat förslag på nationell plan för transportsystemet för 2018-2029.  Den utgår ifrån de identifierade bristerna i transportsystemet och behandlar vägar, statliga järnvägar samt strategiska farleder och slussar.  En mängd projekt av nytillskapande karaktär såväl som projekt som är möjliga att åtgärda beskrivs. Däremot nämns inte något om Östlig förbindelse. Något som förbryllar Värmdös… Läs mer