Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


På kommunstyrelsen redovisade de två sista nämnderna och återkopplade till BUP1. Fem detaljplaner och start-pm togs. Även togs den reviderade taxan för slamdragning vid tömning av enskilda slamanläggningar. En lång diskussion uppstod kring ersättningar och arvoden till förtroendevalda som handlade om inläsningsarvode bland annat. Men även ersättning för de som utför borgerliga vigslar där ersättningen… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Kommundirektörens förslag till budget, med 12 miljoners förstärkning till vår sociala verksamhet, ger nämnden och förvaltningen indikationer på ett ökat förtroende för vårt arbete och framförallt en bekräftelse för vårt engagerade arbete med genomgående åtgärdsförslag på samtliga områden. Vi ser att med de åtgärder vi vidtagit inom nämnden och det hårda arbete som förvaltningen bidragit… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Nationaldagsfirare     Värmdöbor Varmt välkomna. Det är med stor glädje jag önskar Er alla välkomna till dagens firande. Gamla och nya Svenskar, alla är vi lyckliga över att leva i Sverige. Vi Värmdöbor—naturligtvis för att vi lever på den bästa platsen. Värmdö. Jag ser med oro hur fort situationer kan ändras. Det som drabbar folket i… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Vi har nu haft vårt sista möte i Finansieringsnämnden för utbildning före sommaren. Samarbetsklimatet i nämnden känns bra med en bättre ton än tidigare. Vi avtackade Catharina Lebel, chef för utbildningsenheten, som går vidare till nytt arbete i Stockholms stad. Vi behandlade BUP 1, Budgetuppföljningsprognos första kvartalet. Det som orsakar avvikelser mot budget är framför… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Värmdö gymnasium har i år fler förstahandssökande än samtliga skolor i Stockholm. Det innebär att det är första gången som inte en av Stockholms innerstadsskolor lockar flest förstahandssökande. – Vilket glädjande besked! Det här blir det yttersta beviset på att vi har rätt fokus i arbetet med vår pedagogiska verksamhet. Vårt mål är att utgå… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Värmdö kommun klättrar 11 placeringar i företagsrankningen som Svenskt Näringsliv genomför varje år.  Resultatet är inte där vi önskar det ännu men ökningen är ju ett resultat av företagslotsen på Näringslivskontoret som hjälper företag till rätta och ”träffa kommunledningen”. Det är ett långsiktigt arbete som nu börjar ge resultat. Men vi ska bli ännu bättre. Monica Pettersson… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

  Moderata Seniorer möttes i Schönfeldtska Palatset  i Gamla Stan, Stockholm, 23 april, för att höra finansminister Anders Borgs tal på årets Sverigemöte i Göteborg.   Margareta Olgart Holmberg hälsade välkommen och inledde med en film om Slussenprojektet. Nedan några sammanfattande ord om finansministerns budskap.   Anders Borg (A.B.) förebådade en enorm omställning i världsekonomin… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Värmdös kommunstyrelse beslutade den 9 april att satsa ytterligare 18 miljoner på att stärka kvaliteten inom kommunens verksamheter. Detta efter önskemål från Utbildningsstyrelsen och Vård och omsorgsstyrelsen. Medlen ska användas för strukturella åtgärder för ökad kvalitet i de kommunala verksamheterna inom respektive styrelses ansvarsområde. För Vård- och Omsorgsstyrelsens räkning rör det sig om 3 957… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Vi gick igenom årsredovisningarna från bolag och verksamheterna i kommunen och även den reviderade investeringsbudgeten och den reviderade finanspolicyn/riktlinjer. Vi har även genomfört en egen undersökning av företagsklimatet som visar på en förändring till det bättre. Finansrapporten gicks igenom och visade att kommunen har en låneskuld på 2036,8 mnkr varav VärmdöBostäder står för 599,2 mnkr.… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Moderata Seniorer möttes torsdag 8 april 2014 i Moderaternas hus i Gamla Stan, Schönfeldtska palatset, Praktsalen. Sten Nordin talade under rubriken ”Morgondagens Stockholm” inför 40-talet åhörare, som var både ivriga lyssnare och frågeställare, tills det att tiden för mötet rann ut. Många siffror presenterades, dagsaktuella som mera framtidsvisionära. Man ser som en säker kalkyl att… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us