Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Be Sociable, Share!

Den 26 september kommer Anna Kinberg Batra till Värmdömoderaterna och berättar hur vi ska förverkliga Moderaternas plan för ett starkare Sverige. Anna Kinberg Batra kommer att prata i cirka 45 minuter och det finns utrymme för frågor efteråt. Kommunhuset, Värmdösalen Klockan 18:00

Nu halvvägs in i mandatperioden väljer Allians för Värmdö att göra sin mest offensiva satsning. Vi sänker skatten med historiska 70 öre. En sänkning som ger mer i plånboken för låg- och medelinkomsttagarna. Kommunens resultat har under många år visat överskott vilket ger oss detta utrymme. Samtidigt satsar vi på förskolan och LSS. Vi höjer… Läs mer

Efter sex timmar lång Utbildningsnämnd, med en samspelt grupp, fick vi i Alliansen igenom besluten som planerat. Vi fick en presentation av ny (från 1/4-16) rektor på Farstavikens skola, Agneta Jonzon. Agneta har tidigare varit rektor på Viks skola i vår kommun. Hon hälsades välkommen och lycka till med sitt nya uppdrag. Vi beslutade att… Läs mer

Urin, klotter, nedskräpning och förfall. Det är så vardagen ser ut för 400 000 stockholmsresenärer som varje dag passerar Slussen. Sveriges näst största knutpunkt för kollektivtrafiken är samtidigt Sveriges äckligaste plats. Det är ovärdigt för de människor som befinner sig där. Och det är ovärdigt att Sveriges huvudstad år 2016 kan tillåtas se ut så. Något… Läs mer

Ambulanshelikopterverksamheten är av central betydelse för kommunens medborgare. Den upplevda säkerheten av helikoptrarnas placering är viktig och ger en trygghet för framför allt skärgårdsborna som inte ska underskattas. Yttrande över Samrådsunderlag Värmdö kommun har fått möjlighet att yttra sig över samrådsunderlag från Stockholms läns landsting (SLL) angående ansökan till länsstyrelsen om tillstånd för en ambulanshelikopterflygplats,… Läs mer

I november 2015 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Nu fick vi rapporten presenterad på kommunstyrelsen. En genomarbetad och bra rapport och fyra åtgärder uppmanas bland annat att samla den egna regin inom hemtjänsten i en resultatenhet. Uppdra till egenregin inom vård-och omsorg att skapa en effektivare… Läs mer

I går hade Värmdömoderaterna årsmöte och då valdes i stora delar en helt ny styrelse. Rune Wikström valdes som ny ordförande och Ulf Westerberg som ny vice ordförande. Årsmötet hölls på Hotell Blå Blom och Olof Stenhammar var gästföreläsare. Bland annat behandlades två motioner. Andra i styrelsen: Gunilla Aste                         Kassör Madeleine Andersson        Sekreterare Fredrik Zetterberg              Ledamot Kerstin Egerblom               … Läs mer

Onsdagens kommunstyrelse var ett det de snabbaste som vi genomfört på länge. Vi gick igenom tidplan för budgeten, Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 Stockholms brandförsvar, Justering av regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och Riktlinjer för rekrytering av personal. Samtliga beslutades enligt förslag. Revidering av reglemente för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden med anledning… Läs mer

Värmdö kommun redovisar ett preliminärt resultat för 2015 på 100 miljoner kr. Positivt är att nämnderna vänt ett prognostiserat budgetunderskott till ett överskott. Kommunen fortsätter att växa och i januari 2016 uppgick antalet invånare till drygt 41 200. Värmdö har idag en av Sveriges största utbyggnader av kommunalt vatten och avlopp, och på flera platser i… Läs mer