Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Be Sociable, Share!

Värmdömoderaterna styr kommunen i en borgerlig allians. Vi har ordförande- eller vice ordförandeposter i de flesta nämnder och bolag. Värmdös moderata kommunalråd är Deshira Flankör och Marie Bladholm. Värmdö är en av landets snabbast växande kommuner. Tillväxten gör kommunen till en dynamisk och händelserik arbetsplats. Värmdö kommun har idag ca. 42 000 invånare och väntas år 2020… Läs mer

Under kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag valdes Deshira Flankör till kommunstyrelsens ordförande i Värmdö och efterträder nu Monica Pettersson. Flankör tillträder posten som ny kommunstyrelseordförande och kommunalråd den 1 januari 2017 och hennes uppdrag blir att leda Värmdö kommun. Flankör har bland annat suttit i kommunfullmäktige, varit ordförande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tidigare mandatperiod… Läs mer

Ett trettiotal moderater hade samlats för att äta gott och  mingla lite. Monica Pettersson berättade om livet som politiker i Värmdö kommun under sina 23 år varav de senaste 4,5 åren som kommunstyrelsens ordförande.    

Therese Alvén, lokalstrateg på Värmdö kommun, kom till nämnden och informerade om lokalplanen som arbetas fram och ska beslutas av nämnden varje år i anslutning till att detaljbudgeten tas. Det handlar bl a om hur vi i kommunen ska kunna hantera stor inflyttning med barnomsorgs- och skolplatser. Vilka lokaler har vi behov av? Hur ska… Läs mer

Lars-Arne Staxäng är en bohusläning som blev invald i Riksdagen 2006. I riksdagen är Lars-Arne ordinarie ledamot i Socialförsäkringsutskottet med ansvar för i första hand pensionsfrågorna. Han är också Moderaternas representant i Pensionsgruppen, där en person från varje parti bakom fempartiuppgörelsen om pensionssystemet ingår. Det är viktigt att vi värnar om vårt pensionssystem så att inte bara… Läs mer

Efter 26 år i Värmdö kommun med uppdrag i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, socialnämnden och äldreomsorgen, och de senaste 4,5 åren som kommunstyrelsens ordförande så väljer Monica Pettersson att lämna uppdraget som kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet. Monica väljer att lämna mitt i mandatperioden för att ge en efterträdare chansen att komma in ordentligt i arbetet inför valet… Läs mer

Anti Avsan kommer på måndag den 31 oktober pratar strandskydd. Anti Avsan har arbetat inom rättsväsendet hela sitt yrkesverksamma liv. Först som polis och sedan som domare. Anti är tjänstledig från sitt arbete som rådman i Stockholms tingsrätt. Anti arbetade med olika typer av civilrättsliga tvister men även med brottmål. Anti har  sysslat med kommunalpolitik under… Läs mer