Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Be Sociable, Share!

I dagens extra kommunstyrelse inleddes det hela med en dragning av Karin Jöback om överenskommelsen om mottagning av nyanlända invandrare. Flyktingströmmarna ökar på grund av konflikterna i världen och framförallt från Syrien och majoriteten av de som söker sig till Europa är just där ifrån. Värmdö Kommuns mottagande grundar sig i två överenskommelser med länsstyrelsen,… Läs mer

Lagman Cecilia Klerbro, Nacka Tingsrätt, inledde som föreläsare höstens aktiviteter med tingsrättens Nämndemannaförening. Hon talade bl a om ”Logiken bakom straffrabatter”, ”Verkställighet av straff” och ”Jäv”. Det var viktig information blandad med lättsamma och inspirerande samtal och många frågor. Intressant var även att se planer och läge för den nya byggnaden, som tingsrätten flyttar in… Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar Öppna jämförelse ‘Företags Klimat 2015’ där det redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner ansvarar för – bygglov, markupplåtelser, miljötillsyn, brandtillsyn och serveringstillstånd/tillsyn. I redovisningen undersöks bland annat tillgänglighet, bemötande, kompetens, effektivitet med mera. Helhetsindexet ökar från 57 till 70 vilket ger kommunen en placering på 64 (från förra året… Läs mer

Ikväll har Värmdömoderaterna haft utbildning i sociala medier. Vi har gått igenom grunderna för Facebook, Instagram och Twitter samt hur man använder det som ett verktyg i politiska sammanhang. Många trevliga moderater deltog och det blev en rolig kväll. Stort tack till Patrik Nordlund och Kent Eriksson som hjälpte till under utbildningen. Har du några… Läs mer

    Höstens första M-gruppmöte efter sommaren. Ikväll har Värmdömoderaterna bland annat diskuterat aktuella ärenden i kommunstyrelsen, budget för 2016 och rapporter från ordföranden och gruppledare i nämnder och styrelser.

I samtal med Försvaret i helgen ser vi att det är svårt att rekrytera ungdomar till Försvarsmakten. Dessutom är avhoppen från den militära grundutbildningen många och det saknas kompetens med annan kulturell bakgrund och kunskap i språk som Försvaret efterfrågar. Idag lever vi i en värld med oroligheter men där allt flera demokratiska nationer växer och rör sig mot… Läs mer