Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Kristdemokraterna i Värmdö och Värmdöcentern har den åttonde oktober överenskommit att under mandatperioden 2015-2018 i koalition leda Värmdö kommun under samlingsnamnet Allians för Värmdö. VÅR GEMENSAMMA VISION FÖR VÄRMDÖ Övergripande är en stark och sund ekonomi som förutsättning för all primär kommunal verksamhet. Vår gemensamma politik bygger på en samhällsvision där beslut fattas av människorna själva.… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Värmdö är idag den kommun i Stockholms län som har störst andel utbildad personal i förhållande till antalet demenssjuka. Värmdö toppar listan för Stockholms län och kommer på plats 37 i landet. I Detaljbudget 2014 för vård- och omsorgsstyrelsen, 2013-12-05, gavs verksamheterna inom äldreomsorg följande uppdrag: ”Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen får i uppdrag att senast… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

När Alliansen fick väljarnas förtroende att leda landet 2006 befann sig svensk skola i kris. Sedan dess har vi ägnat åtta år åt att återupprätta kunskapsskolan. Utmaningarna är fortfarande stora men med ansvarsfulla reformer som finansieras krona för krona kan vi vända utvecklingen. Svenska elevers kunskapsresultat har fallit de senaste 20 åren. Det dåliga resultatet… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet ”Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna, företagen och de enskilda människorna samverkar. I vår vision lever det stora flertalet på sin inkomst och formar sina egna liv. Det finns utrymme och möjlighet för människor att förverkliga sina livsprojekt… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Barn som inte når sina kunskapsmål, några som behöver särskilt stöd, andra som överpresterar, de har alla något gemensamt. De har alla unika behov. Coaching är idag ett välkänt koncept och har sitt ursprung i idrotten. Idag är det vanligt förekommande inom ledarskap och karriärsvägledningar. Kravet på en modern skola utan auktoritära katederundervisningar och som… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Tillsammans med Emil Rydin från BalticSea2020 informerade Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande och Lars Fladvad, utvecklingschef miljöminister Lena Ek (C) och Gustav Hemmings skärgårdslandstingsråd (C) om hur lyckat projektet Levande kust är. Emil Rydin berättade om hur bra vattenkvaliteten i Björnöfjärden, Säbyviken och Torpe-Infjärd blivit sen fosforn i bottensedimentet bundits och att livet i fjärdarna… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

På kommunstyrelsen redovisade de två sista nämnderna och återkopplade till BUP1. Fem detaljplaner och start-pm togs. Även togs den reviderade taxan för slamdragning vid tömning av enskilda slamanläggningar. En lång diskussion uppstod kring ersättningar och arvoden till förtroendevalda som handlade om inläsningsarvode bland annat. Men även ersättning för de som utför borgerliga vigslar där ersättningen… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Kommundirektörens förslag till budget, med 12 miljoners förstärkning till vår sociala verksamhet, ger nämnden och förvaltningen indikationer på ett ökat förtroende för vårt arbete och framförallt en bekräftelse för vårt engagerade arbete med genomgående åtgärdsförslag på samtliga områden. Vi ser att med de åtgärder vi vidtagit inom nämnden och det hårda arbete som förvaltningen bidragit… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us

Nationaldagsfirare     Värmdöbor Varmt välkomna. Det är med stor glädje jag önskar Er alla välkomna till dagens firande. Gamla och nya Svenskar, alla är vi lyckliga över att leva i Sverige. Vi Värmdöbor—naturligtvis för att vi lever på den bästa platsen. Värmdö. Jag ser med oro hur fort situationer kan ändras. Det som drabbar folket i… Läs mer

Dela:
 • Print
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • del.icio.us