Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Be Sociable, Share!

Nya utmaningar var rubriken på Moderata seniorers temadag i Riksdagens förstakammarsal i Riksdagshuset 19.11.2015. Ett stort antal deltagare från hela landet måste köa för säkerhetskontroll i regnvädret utanför en sidoingång till Riksdagshuset, grundat oro för terrorbrott. Första vice talman Tobias Billström inledde försenat med information om talmansrollen, innebärande att leda arbetet i kammaren och riksdagsförvaltningen… Läs mer

Den 9 november hade vi kommunstyrelse (KS) och vi hade många viktiga beslut. Vi fick en genomgång av Monica Fransson om hur arbetet går med upplevelsecentret/Kulturhuset och det blev en hel del diskussion om Porslinsmuseet då vi hade ett återremitterat ärende med anledning av detta. Dock godkändes föredragningen av Monica Fransson men flyttades fram till… Läs mer

Vi behandlade Budgetuppföljningsprognos 3 som visar en liten förbättring på totala underskottet för nämnden. Underskottet för helåret visar på -3mnkr. Skolorna som har underskott mot budget får hjälp centralt med månatliga uppföljningar för att komma till rätta med detta. Vi behandlade hur en förändring av avståndsregler för skolskjuts skulle slå. Att minska avstånden till 2… Läs mer

Mitt i det grå höstrusket kom grönska i form av blommor och blad, levererade av Marie Bladholm (m), utbildningsnämndens ordförande. – Alla vinnare har fått många fina nomineringar och är värdiga vinnare av priset, menar Marie Bladholm. Med och grattade fanns även Pia Andersen, chef för Kultur- och utbildningssektorn. Årets vinnare I år inkom det… Läs mer

I kväll klubbades Allians för Värmdös budget igenom. Vi storsatsar på skolan och förebyggande arbete för barn och ungdomar. Det fortsatta arbetet med en hållbar kommun fortskrider med VA-utbyggnad och en fördubbling av latrintömningsstationer för båtlivet. Det finns också utrymme för en skattesänkning. Alliansen utvecklar kommunen för att möta framtiden. Under 2015 har vi sjösatt… Läs mer

I Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun klättrar Värmdö kommun till plats 115 från plats 171. Samtliga 290 kommuner i landet är med i mätningen. Mätningen görs i 14 olika kriterier och berör som lärartäthet, lönenivå, sjukskrivningsnivå, meritvärde och andel barn placerade i förskola. Värmdö har förbättrat sig inom 12 av 14 områden, bland annat i rankingen… Läs mer

Från torsdag till söndag var jag på arbetstämma i Karlstad med många moderater från hela landet, nedan följer kortfattat vad som kom ut i från dessa dagar. Sverige ska vara ett land där alla har ett tydligt ansvar för att göra sig anställningsbara. Och där alla ska göra så gott som man bara kan. Därför ska… Läs mer

I dagens extra kommunstyrelse inleddes det hela med en dragning av Karin Jöback om överenskommelsen om mottagning av nyanlända invandrare. Flyktingströmmarna ökar på grund av konflikterna i världen och framförallt från Syrien och majoriteten av de som söker sig till Europa är just där ifrån. Värmdö Kommuns mottagande grundar sig i två överenskommelser med länsstyrelsen,… Läs mer