I över 20 år har ambulanshelikoptern varit placerad i Mölnvik och vi vill precis som landstingsalliansen att verksamheten fortsätter vara kvar på Värmdö. Helikopterns placering är viktig, då den underlättar enormt med möjligheten till snabba insatser i skärgården. Senast september ska länsstyrelsen fatta beslut om landstinget får fortsätta bedriva helikopterverksamheten på Värmdö. Alliansen i Värmdö… Läs mer

Idag fångades mitt intresse av organisationen Star for Life. De jobbar med ledarskap på en djupare nivå. Jag har tidigare lyssnat på dem och varit lika entusiastisk över deras beteendefokuserande arbetssätt. Den är att jämföra med coachning av elitidrottare där ledarskapet går ut på att bygga upp ett tankemönster som går ut på att se… Läs mer

Jag var på flera kortare seminarium för att höra andras perspektiv på integration. Sverige är idag i ett läge där fler än någonsin med utländsk bakgrund står utanför arbetsmarknaden som en följd av migrationsströmmarna från Syrien och Afghanistan, ett ickefungerande integrationssystem och därtill en utmanande bostadmarkand. Hyresgästföreningen besökte jag då temat på deras seminarium lät… Läs mer

En lyckad dag som började med seminariet ”Hur ska höghastighetsjärnvägen byggas ut” anordnad av Sverigeförhandlingen. En imponerande lista över vad som förhandlats fram hittills presenterades med linjesträckningar, stambanor och en himla massa bostäder. Regeringens krav på 100 tusen bostäder hade överträffats med råge till 300 tusen. Dagens nyhet från Sverigeförhandlingen blev ett utbyggnadssystem för höghastighetståg… Läs mer

Fredagen den 30/6 fick Värmdö Hamnar leverans av en ny pontonbrygga som kunde tas i drift under tisdagen den 4/7. Pontonen som är 40 meter lång och 5 meter bred ger plats för 4-6 båtar med stävförtöjning och 2-3 båtar längst bryggans insida. Totalt har kajen förlängts med 85 meter vilket är ett steg för… Läs mer

Gårdagen slutsatser blev att ett visst behov av reformering finns för att främja företagande, entreprenörskap och innovation. Dagens första seminarie landade i detsamma eller snarare sagt konstaterades det att viss stelbenthet finns i rådande system. Det var ett två timmars seminarium som hette ”idéburet offentligt partnerskap- en modell för tillitsbaserad styrning” (IOP). Min målsättning var… Läs mer

Jag inledde dagen med seminariet ”så ska kommunerna mäta kvalitet i välfärden” som anordnades av FAR. En politisk rivstart på en lyckad dag. Allt går att mäta, sa en utav panelgästerna Ragne Emardson, Research Manager, RISE. Han resonerade om två olika mått, processmått och resultatmått där inlärning och undervisning i skolan kunde vara processmått medan… Läs mer

Onsdagen den 28 juni 2017 höll stiftelsen Race For The Baltic ett event för sitt program Baltic Sea City Accelerator. Deltog gjorde Värmdö Kommun tillsammans med Vaxholm, Västervik, Mariehamn, Kalmarsundsregionen, Polen och Litauen. Baltic Sea City Accelerator är en unik plattform för kommuner som ger utrymme för nya idéer, ny kunskap och nya partnerskap. Målet… Läs mer

Ambulanshelikoptern är av central betydelse för kommunens och länets invånare. Helikoptrarnas placering mitt emellan centrala Stockholm och skärgården är viktig för att öka tryggheten, framför allt för skärgården. Ännu har inte länsstyrelsen fattat beslut om att ge landstinget tillstånd att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Nuvarande tillstånd löper ut i mitten av september. Mölnvik är… Läs mer

Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande har precis träffat Kristoffer Tamsons och lyft återigen trafikfrågor som är aktuella och angelägna för Värmdö. Bland annat avhandlades: 1. Turtätheten till fler yttre områden, där ett extra slag slogs för Ingarö samt delar av Värmdölandet, Stavsnäs och Björkås 2. Sittplatsproblematiken i bussarna under vissa tider på dygnet 3. Förstärkning av… Läs mer