Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor. Förskolan ska vara trygg och ha ett bra pedagogiskt innehåll och grundskolan ska vara fri från mobbning och kränkningar och ge alla elever samma möjligheter att lyckas i livet. Därför görs nu följande satsningar i budget 2018 förutom den tidigare beslutade förstärkningen på 10 miljoner kronor: 🔹15,9 mkr i… Läs mer

  Sollentunamoderaterna håller årsmöte måndagen den 20 februari 2017. Inbjuden talare är riksdagsman Johan Forssell som talar kring ämnet migration/integration. Medlemmar erhåller kallelse per post. Handlingar finns här nedan. Verksamhetsberättelse 2016 M Valberedning 2017    

Den 22 maj träffades ett 70tal Sollentunamoderater på Edsbacka Wärdshus för den årliga sommarfesten! Talare under kvällen var inga mindre än riksdagsledamoten Fredrik Schulte och europaparlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt.

Idag presenterar Nya Moderaterna i Sollentuna ett vallöfte om 14 miljoner kronor extra till höjda lärarlöner 2015 och mindre barngrupper i förskolan. Fler sollentunabor i arbete och en ansvarsfull ekonomisk politik har skapat förutsättningar för denna skolsatsning. – I våras lade vi majoriteten undan 15 miljoner kronor i budgeten som en buffert ifall skatteintäkterna skulle… Läs mer

Den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att Sollentuna nu och långsiktigt har en ekonomi i balans. – Det är glädjande att skatteintäkterna ökar och ligger över vad vi budgeterade i juni. Ökningen beror på att fler arbetar, dvs en högre sysselsättningsgrad, säger Douglas Lithborn (M) kommunstyrelsens ordförande. Under de senaste tio… Läs mer

 Idag presenterade Nya Moderaterna i Sollentuna sitt valmanifest för mandatperioden 2014 – 2018. Framtidsmanifestet har ett tydligt fokus på bland annat fler jobb, bättre skola och hållbar stadsutveckling.   Våra vallöften 2014 – 2018 ( i urval) Fortsätta att ta ansvar och värna om skattebetalarnas pengar Hålla en hög kvalitet på all utbildning – alla… Läs mer

Arbetsförmedlingens senaste statistik över arbetslösheten visar att arbetslösheten i Sollentuna fortsätter att sjunka. Andelen arbetslösa i juni var 4,8 procent. Motsvarande siffra under juni 2013 var 5,5 %.  Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras främst bland ungdomar (18-24 år), utrikes födda och utrikes födda ungdomar (18-24 år). Under sommarmånaderna tenderar arbetslösheten att öka eftersom att… Läs mer

Arbetsförmedlingens senaste statistik över arbetslösheten visar att arbetslösheten i Sollentuna fortsätter att sjunka. Andelen arbetslösa i juni var 4,8 procent. Motsvarande siffra under juni 2013 var 5,3 %.  Läget på arbetsmarknaden fortsätter att förbättras främst bland ungdomar (18-24 år), utrikes födda och utrikes födda ungdomar (18-24 år). Under sommarmånaderna tenderar arbetslösheten att öka eftersom att… Läs mer