Politik

Trygghet för alla

Trygghet för alla

Vi har de senaste åren byggt upp ett nära samarbete med polisen, näringsidkare och andra samhällsaktörer för att öka tryggheten. Kamerabevakning har införts och ordningsvakterna har blivit fler. Ett tryggt Sollentuna innebär trygga medborgare, familjer och företag. Vi i kommunen kan inte påverka antalet poliser och skärpta straff. För det behövs en ny regering.


Moderaterna i Sollentuna vill:


• Att det inte ska finnas några utsatta områden i Sollentuna år 2030.

• Att en samverkan mellan olika fastighetsägare och offentliga aktörer

för att öka tryggheten i ett område, ska startas upp i Edsberg.

• Att fler trygghetskameror ska installeras i kommunen.

• Att antalet ordningsvakter blir fler.

• Att samverkan mellan polisen och socialtjänsten ska utvecklas.

• Att arbetet mot hedersbrott ska stärkas.

• Att utveckla samverkan med fastighetsägare kring klottersanering

och annan nedskräpning.

• Att stärka stödet för socialsekreterare då hotbilden ökat markant

under det senaste året.

Bifogade filer