Företrädare

 • Veronica Liedberg

  Veronica Liedberg

  Vice ordförande Vård- och omsorgsnämnden
 • Anastasia Sofla

  Anastasia Sofla

  Politisk sekreterare
 • Henrik Thunes

  Henrik Thunes

  Kommunstyrelsens ordförande
 • Britt-Inger Kajanäs

  Britt-Inger Kajanäs

  Vice ordförande Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
 • Latifeh Amiri

  Latifeh Amiri

  Vice ordförande Miljö- och klimatnämnden
 • Rebecca Nordin Vainio

  Rebecca Nordin Vainio

  Ordförande Socialnämnden
 • Soley Aksöz Lithborn

  Soley Aksöz Lithborn

  Utbildningsnämndens ordförande
 • Hugo Hegardt

  Hugo Hegardt

  Politisk sekreterare
 • Tommy Höijer

  Tommy Höijer

  Gruppledare Kultur- och fritidsnämnden
 • Thomas Ardenfors

  Thomas Ardenfors

  Ordförande i Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
 • Rickard Truedsson

  Rickard Truedsson

  Vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden
 • Benkt Kullgard

  Benkt Kullgard

  Ordförande Valnämnden