Politik

Rösta på Moderaterna för ett tryggt och ansvarsfullt ledarskap i Sollentuna

Rösta på Moderaterna för ett tryggt och ansvarsfullt ledarskap i Sollentuna

Skattepengar ska användas varsamt och effektivt. Ansvarsfull

ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet till låga kostnader.

Sverige har blivit ett otryggt land. Under lång tid har den nuvarande

regeringen stått passiv till en extraordinär utveckling med framväxt av

kriminella gäng. I Sollentuna ska hela den kommunala organisationen

använda alla tillgängliga medel för att bekämpa brottslighet och

förebygga rekrytering till kriminella livsstilar. Sollentuna ska inte ha

utsatta områden på polisens lista.


Det ska vara enkelt att välja skola och äldreomsorg. Vi månar om en

mångfald av utförare av välfärdstjänster. Som förälder ska man kunna

vara trygg med att barnen får nya kunskaper och ett gott bemötande i

skolan. Som närstående ska man känna sig trygg med att föräldrarna

blir väl omhändertagna när den egna orken tryter.


Sollentuna ska växa som en hållbar och attraktiv plats och

naturområden ska bevaras. Det är viktigt för miljön och klimatet

men också för att Sollentunaborna ska ha nära till naturupplevelser.


Fyra anledningar att rösta på Moderaterna i Sollentuna


1. Vi tar ansvar för ordning och reda i ekonomin med fokus på hög

kvalitet i de skattefinansierade verksamheterna.


2. Sollentuna ska förbli en av Sveriges bästa skolkommuner.


3. Vi värnar valfriheten inom välfärden. Sollentunas äldreomsorg

ska vara i toppklass.


4. Tryggheten för invånare och företag är prioriterad.

Bifogade filer