Politik

Natur, idrott och kultur

Natur, idrott och kultur

Vi vill både ta tillvara och värna vår historia, men även inspirera och

motivera framtida kultur-och idrottspersonligheter i kommunen.

I Sollentuna är det möjligt att utöva ett stort antal aktiviteter tack

vare samarbetet som finns mellan föreningsliv och kommunen.


Moderaterna i Sollentuna vill:


• Att barn och ungdomar prioriteras så att de ska kunna utöva

fritidsaktiviteter av flera olika slag.

• Att personer med funktionsvariationer i större utsträckning ska kunna

utöva fritidsaktiviteter.

• Att beståndet av fritidsanläggningar ska värnas och utvecklas med

befolkningstillväxten.

• Att kulturskolan utvecklas vidare även gällande en framtida

lokalisering.

• Att det finns belysning i kommunens alla motionsspår och utegym för

en trygg uteträning året runt.

• Att föreningarna i Sollentunas behov av sammanträdeslokaler

tillgodoses.

Bifogade filer