Politik

Jobb och företagande

Jobb och företagande

Företag och företagande är grunden till vår välfärd. Företag som växer och nyanställer är viktigt för både Sollentunas utveckling och för

integrationsarbetet. De flesta nya jobb skapas av småföretagare och för Moderaterna är det prioriterat att förenkla vardagen för företagare

i Sollentuna.


Moderaterna i Sollentuna vill:


• Att det skapas förutsättningar för individens frihet att kunna försörja

sig själv utan att vara beroende av bidrag och därigenom värna våra

gemensamma skattepengar.


• Att politiken ska ställa krav på, och underlätta, för människor att

komma till egen försörjning genom jobbsökning, utbildning och

vidareutbildning.


• Att det införs en högre ersättning baserad på lyckad jobbmatchning

för utförare, som kombinerar SFI- utbildning med yrkesutbildning.


• Att alla som ansöker om försörjningsstöd ska få hembesök från

socialtjänsten.


• Att den som söker försörjningsstöd ska träffa en jobbcoach där man

lägger en plan för hur personen ska ta sig till egen försörjning.


• Att fler insatser görs för att förhindra och stoppa fusk med olika

bidragssystem.


• Att samverkan sker mellan socialtjänst, polis och andra relevanta

myndigheter för att förhindra bidragsfusk.


• Att kommunen ska underlätta för företag att startas och utvecklas

här.


• Att Sollentuna senast 2026 ska tillhöra de fem mest företagsvänliga

kommunerna i Sverige.

Bifogade filer