Politik

Integration

Integration

Den som flyttar in i kommunen ska lättare komma in i samhället och kunna försörja sig själv genom att få möjlighet att snabbt lära sig

svenska språket, förhållningssätt samt förstå den svenska kulturen. På familjecentraler och i den öppna förskolan ska det finnas ett fokus på att lära barn och föräldrar svenska. I dagsläget ser vi att barn med utlandsfödda föräldrar har svårigheter med att lära sig svenska.

Det påverkar barnets utveckling och utbildning negativt och ökar utanförskapet.


Moderaterna i Sollentuna vill:


• Att alla nyanlända ska kunna utveckla sig som individer, påverka sin

egen framtid, kunna förstå och vilja delta i samhället och vara

självförsörjande.


• Att nyanlända får kunskap om utbildningsvägar som leder till arbete.


• Att nyanlända lär sig hur Sverige fungerar med svenska lagar och

regler.


• Att hembesök ska vara obligatoriskt för att erhålla försörjningsstöd.


• Att man redan från tidig ålder ska fokusera på att lära barn svenska.


• Att fördjupa samarbetet ytterligare mellan barnavårdscentraler och

öppna förskolor.

Bifogade filer