Om Oss

Sofiamoderaterna är en av fem moderatföreningar på Södermalm.


Den 24 januari 1917 bildades moderaterna i Sofia. 1917 hände mycket i världen – det första världskriget, den ryska revolutionen och andra hemskheter. Även i Sverige var det oroligt. Här förekom bl.a. hungerdemonstrationer och livsmedelsransoneringar.


En delning av Katarina församling skedde årsskiftet 1916/1917, vilket ledde till att föregångaren till Sofiamoderaterna bildades den 24 januari 1917.


Den första dokumenterade aktiviteten som Sofiamoderaterna deltagit i är ett möte i augusti 1917 som hängde samman med förberedelserna till riksdagsmannavalet till andra kammaren och som ägde rum å Södermalms Högre Allmänna Läroverk. En månad senare hölls ett offentligt möte på samma plats, då ett föredrag hölls om ”Det svenska näringslivets aktuella problem”.


Under första verksamhetsåret såg styrelsen ut på följande sätt: Ordförande: järnhandlare L.G. Hallgren, vice ordförande: disponent A. Bohman, sekreterare: notarie H. Wahlberg, övriga ledamöter: grosshandlare N. Holmström, poliskonstapel G.W. Malmgård och överlärare A.G. Wihlander. Som suppleanter ingick byggnadsingenjör E. Larsson, jur.kand. N.Erdman och bokhållare J.Öberg.


Ordföranden i modern tid: Per-Erik Bengtsson, Margareta Edner, Per Elvius, Hans Björk, Sten Nordin, Margareta Björk, Hanna Hesser-Nordin, Björn Lijedorf, Per Törnwall, Petter Lindfors, Margareta Björk, Thomas Eriksson.

Bifogade filer