Företrädare

 • Henrik Appelqvist

  Henrik Appelqvist

  Ordförande
  Medlem i Moderaterna sedan decennier, blev aktiv i Skarpnäcksmoderaterna 2009 och sitter i stadsdelsnämnden. Fokuserar idag på lokala frågor men har ett brett politiskt intresse inkluderande bland annat skatte-, utbildnings-, vård- och kriminalpolitik liksom idrotts- och demokratifrågor. Individens fri- och rättigheter, och så klart skyldigheter och ansvar, ska enligt min mening alltid vara vägledande för moderat politik. I min profession är jag advokat och arbetar uteslutande med affärsjuridik.
 • Ann-Sofie Söderberg

  Ann-Sofie Söderberg

  Vice ordförande
  Kommunikationskonsult med ursprung från Borås där jag var aktiv MUF:are, bland annat som ordförande i Brämhults MUF. Intresserad av miljö och klimat, skolfrågor, brottsförebyggande arbete och företagande. Sitter i stadsdelsnämnden och sociala delegationen och tycker det är väldigt fint att vara en del av demokratins yttersta tentakler. Viktigt för mig är lika möjligheter åt alla, liksom skyldigheter att bidra efter förmåga, så att den som vill kan göra sin klass- och bildningsresa. Det är frihet.
  Twitter
 • Oscar Andren

  Oscar Andren

  Ledamot
  Inflyttad hallänning som varit engagerad i Moderaterna sedan 90-talet, bland annat som styrelseledamot i MUF Varberg och sedan 2013 i Skarpnäcksmoderaterna. Har ett brett politiskt intresse men brinner främst för miljö-, försvars- och utbildningsfrågorna. Tjänstgör för närvarande som nämndeman vid Södertörns Tingsrätt samt som ledamot i Socialnämnden och i Tillståndsnämnden. Arbetar som legitimerad gymnasielärare i juridik, samhällskunskap, historia och geografi vid en skola i Stockholms Stad.
 • Johan Brege

  Johan Brege

  Ledamot
  Det som år 1998 skulle bli en kort vistelse i Kärrtorp blir sannolikt ett livslångt boende i vårt härliga område. Medlem i Moderaterna sedan 2006 och för närvarande ledamot i stadsdelsnämnden, vice ordförande i sociala delegationen och gruppledare i överförmyndarnämnden. Lokala frågor ligger mig närmast om hjärtat, som att vara trygg i sitt närområde och att förskola och äldreomsorg prioriteras högt. I övrigt är jag bland annat ordförande i en lokal bouleklubb och engagerad i Biograf Reflexen.
 • David Callgren

  David Callgren

  Ledamot
  Deltidsjobbar inom service och bor i Hammarbyhöjden. Varit medlem i Moderaterna sedan 1996 och sitter i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Mina prioriteringar inom den lokala politiken är breda, men främst är det äldrefrågor då jag har upplevt den kommunala äldreomsorgen. Trafik tycker jag också är intressant speciellt hur man har behandlat bilfrågorna. Sedan givetvis som tidigare aktör i det privata näringslivet kämpar jag för mindre byråkrati och mer sunt förnuft, vilket jag har upptäckt kan vara utmanande!
 • Adam Danieli

  Adam Danieli

  Ledamot
  Adam Danieli är jurist och arbetar med programansvarig på Tankesmedjan Timbro. Han har en bakgrund i Fria Moderata Studentförbundet och som politiskt sakkunnig på justitedepartementet. Adams tid i styrelsen började 2018 och sedan 2020 är han kassör.
 • Kristina Lutz

  Kristina Lutz

  Ledamot
  Statsvetare från Nyköping som bott utomlands men sedan 2005 fast rotad i härliga Hammarbyhöjden. Har bakgrund i studentpolitiken, arbetat på riksdagen, regeringskansliet och Europaparlamentet. Blev förtroendevald 2006 till Skarpnäcks stadsdelsnämnd och sitter sedan 2014 i kommunfullmäktige, stadsbyggnadsnämnden och kulturnämnden, från 2018 även kommunstyrelsen. Intresserad av all politik, från det globala till det lokala, med fokus på kultur, stadsbyggnad, krisberedskap, säkerhet och trygghet.
 • Giggi Skyering

  Giggi Skyering

  Ledamot
  Efter att ha arbetat i 25 år administrativt, omskolade jag mig till undersköterska och jobbar sedan ett år tillbaka på Södersjukhusets akutmottagning. Det som drivit mig sedan jag var en ung flicka i Malmö var min röst, min kropp, mitt liv. Att en kvinna ska kunna leva sitt liv på sina villkor och det är därför jag är medlem i Moderaterna.
 • Ludvig Tornberg

  Ludvig Tornberg

  Ledamot
  Studerar Historia vid Uppsala universitet samt jobbar deltid inom service i Stockholm. Varit medlem i Moderaterna sedan 2018 och suttit i styrelsen för Skarpnäcksmoderaterna sedan 2020. Har framförallt en bakgrund inom Moderata Ungdomsförbundet med roller som vice ordförande för MUF Söderort, ordförande för MSU Stockholm och ledamot i distriktsstyrelsen för MUF Stockholm. Har utöver detta suttit i Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2021-2023 samt sitter i trafiknämnden i Stockholms stad sedan 2023.
 • Billy Östh

  Billy Östh

  Ledamot
  Lever numera ett aktivt pensionärsliv. Sitter i stadsdelsnämnden och sociala delegationen samt är nämndeman i Södertörns tingsrätt. Har varit aktiv i Moderaterna, ungdomsförbundet och studentförbundet sedan 60-talet. Jobbade på Moderaternas riksorganisation från 1978 – 2014. Var bland annat ansvarig för stora arrangemang, såsom partistämmor och Sverigemöten. Är främst intresserad av ekonomi och idrottsfrågor. Är en genuin Djurgårdare och Bob Dylan-fan.
 • Eva Ångström

  Eva Ångström

  Sammankallande, valberedning