Nyheter

Stockholms Stad
2022-08-19

Stockholms laddplatser ska tredubblas

Stockholms grönblå styre vill göra det enklare att växla över till elbil. Nu ska stadens kommunala parkeringsbolag, bostadsbolag och skolfastighetsbolag tillsammans installera 10 000 laddstolpar. Det innebär att antalet laddplatser kommer att tredubblas.

Stockholm Parkering, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjehem och Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) har kommit överens om att bygga 10 000 laddplatser, utöver de 5000 som redan är på plats. Laddplatserna kommer i första hand att installeras i bolagens garage. Syftet är att underlätta omställningen till elbilar.

Forskningsinstitutet RISE har räknat ut att nästan varenda bil i Stockholm kommer att vara laddbar år 2030. Stockholms grönblå styre vill att staden ska hänga med i omställningen. Senast år 2026 ska Stockholm Parkering ha 100 procent laddplatser. I bostadsbolagens garage ska det finnas laddmöjlighet på minst varannan p-plats.

– Nu går stadens bostadsbolag före i en viktig omställning som kommer gynna hyresgästerna och Stockholm. Ju fler som växlar över till el- och hybridbilar desto bättre för stockholmarnas luft och för klimatet, det blir även mer ekonomiskt, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd samt ordförande i Svenska Bostäder och Familjebostäder.

Strax över en tredjedel av de 10 000 planerade laddstolparna ska installeras på p-platser som tillhör Stockholmshem. För att möjliggöra en sådan investering har bolaget nyligen beslutat att avsätta 137 miljoner kronor fram till år 2026. Motsvarande beslut väntas följa i stadens övriga berörda bostads- och fastighetsbolag.

Samtidigt har bostadsbolagen öppnat en genväg för hyresgäster som vill byta drivmedel redan idag. Boende med p-plats hos Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder kan höra av sig direkt till sin hyresvärd med önskemål om laddmöjlighet. Då ska bolagen så snabbt som möjligt försöka fixa fram en laddplats.