Om Oss

Moderata seniorer är ett nätverk inom partiet. Moderata Seniorer företräder Moderaternas mest erfarna medlemmar sedan 40 år tillbaka. Seniorerna utgör en stark kraft i samhället. Personer över 65 år utgör även en stor del av Sveriges befolkning – vid valet 2022 är minst en tredjedel av väljarna Seniorer.

MSS syfte

MSS är ett nätverk som arbetar för

  • att nå största möjliga inflytande för moderata idéer i samtliga politiska församlingar i Stockholmsregionen efter valen 2022
  • att öka den seniora representationen på alla politiska nivåer
  • att bilda opinion i för medlemmarna angelägna frågor – såväl internt i partiet som externt

Mål 2021 – 2023

  1. En mot väljarkåren representativ andel seniorer återfinns på valbar plats på valsedlarna till riksdag, kommun och landsting 2022, vilket innebär att minst 25 procent av representanterna är 60 år eller äldre.
  2. MSS, eller andra seniora medlemmar, är representerade och deltar i förbundets samtliga arbets- och/eller utvecklingsgrupper samt i samtliga valberedningar under mandatperioden.
  3. Lediga förtroendeposter under innevarande mandatperiod har huvudsakligen besatts av seniorer som har sådan kunskap, erfarenhet och färdighet för att på bästa sätt driva moderat politik och moderata värderingar.
  4. Uppnå en stadgeändring så att seniorerna formellt finns tydligt representerade i samtliga beslutande organ såsom kommittéer, valberedningar mfl. – likvärdigt övriga sidoorgan.


LÄNKAR

Tryck på länkarna nedan för att komma vidare till respektive hemsida.

Moderata Seniorer Sverige

Moderata Seniorer i Stockholms län

Moderata samlingspartiet

Moderata länsförbundet i Stockholms stad och län


Vår Facebooksida:

MSS Moderata Seniorer i Stockholm

Bifogade filer