Nyheter

Stockholms Stad
2022-03-15

Sänk dieselpriset med 5 kronor litern

Sverige har ett av världens högsta dieselpriser. Om inte åtgärder vidtas nu kommer vi se stora konsekvenser för svenska företag och jobb. Det kommer även få stora konsekvenser för privatpersoner som är beroende av bilen och redan idag har svårt att få ihop ekonomin. Moderaterna vill därför införa ett tillfälligt krispaket med syftet att sänka dieselpriset med 5 kronor litern vid pump.


Sverige har ett av de högsta dieselpriserna i världen och efter Rysslands invasion har oljepriset stigit till en nivå som vi inte har sett sedan 2014. Om inte politiken vidtar åtgärder nu kommer vi att se stora konsekvenser för svenska jobb och företag – inte minst inom jordbruket och transportsektorn. De skenande priserna drabbar även alla hushåll som är beroende av bilen och som redan idag kämpar med att få ekonomin att gå ihop.


I Sverige har fordonsskatterna sedan 2014 höjts kraftigt. Reduktionsplikten har också lett till att våra bränslepriser har drivits upp. Sverige har valt att ha betydligt högre krav än övriga EU-länder när det gäller inblandningen av biodrivmedel i våra bränslen och därför har vi nu skyhöga drivmedelspriser.


Så vill Moderaterna sänka dieselpriset


Moderaterna vill införa ett krispaket med målsättningen att få ner dieselpriset med 5 kronor litern.

Förslagen i krispaketet:


  • Sänk energiskatten på diesel så att den når EU:s miniminivå under tre månader. Energiskatten på bensin bör sänkas i lika stor utsträckning.
  • Sverige bör även snarast begära undantag från de miniminivåer som anges i EU:s energiskattedirektiv, och andra berörda direktiv, för att under tre månader helt ta bort energiskatten på diesel. Energiskatten på bensin bör sänkas i lika stor utsträckning.Förslagen skulle innebära att dieselpriset sänks med cirka 3 kronor litern. Det innebär att i stort sett hela den ökning som skett sedan Ryssland invaderade Ukraina återställs. För att kunna åstadkomma en sänkning av dieselpriset med 5 kronor per pump behöver Sverige se över hur reduktionsplikten kan reduceras. Moderaterna kommer därför samla drivmedelsföretagen i syfte att ta fram konkreta förslag på hur detta ska kunna praktisk verklighet.