Politik

Tillväxt
Moderaterna

Tillväxt

Sverige är bland de länder som har haft lägst tillväxt per person sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten 2014. Ska Sverige kunna fortsätta vara ett rikt välfärdsland behöver tillväxten bli högre. Det kräver en bred palett av åtgärder. Moderaterna vill bland annat sänka bolagsskatten och kraftigt minska företagens regelkrångel. 

Moderaterna vill: 

  • Sänka bolagsskatten
  • Minska företagens regelkrångel
  • Göra det mer lönsamt att arbeta

För Moderaterna är det tydligt att såväl en stor skattereform som en bidragsreform behöver genomföras. Sverige behöver bättre villkor för företag och entreprenörer samt minskat regelkrångel. Det ska också löna sig bättre att arbeta, genom framför allt sänkt skatt på lägre inkomster och införandet av ett bidragstak. 

Sänk skatt för företag

Att företag väljer att etablera sig i Sverige och att de företag som är etablerade här har tillgång till kapital och kompetens är avgörande för vårt välstånd och ekonomiska tillväxt. Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag. Bolagsskatter och kapitalskatter behöver vara konkurrenskraftiga och uppmuntra till investeringar i Sverige.

Endast en växande ekonomi kan bära framtidens välfärd och för att få tillbaka Sverige till en långsiktigt hög tillväxtbana föreslår vi att investeringar i Sverige ska bli mer lönsamma, samtidigt som vi ser till att kunskapsfokuset i skolan skärpts. 

Bättre kompetensförsörjning och bättre infrastruktur för ökad tillväxt

Längre skoldagar och mer fokus på språk och matematik gör att vi tar sikte på världens bästa skola. Vi vill också göra viktiga infrastrukturinvesteringar som ger fler jobb och högre tillväxt i stället för att bygga de utdömda höghastighetstågen.

Bifogade filer