Politik

Sänkt ISK-skatt
Moderaterna

Sänkt ISK-skatt

Sparande i aktier och fonder har många goda effekter. Det ger människor en större frihet att bestämma över sina liv: att spara till en kontantinsats, bygga upp en buffert och spara till pensionen. Moderaterna vill därför sänka ISK-skatten för att uppmuntra fler att spara.

Alliansregeringen införde investeringssparkontot (ISK) år 2012. Det är en sparform som gör det lättare att investera i aktier och fonder. Innan ISK infördes behövde småsparare varje år redovisa i sin deklaration vilka vinster och förluster de har gjort på sina aktier. Vinsterna beskattades med 30 procent.

Hur fungerar ISK?

Den som sparar genom investeringssparkontot behöver inte deklarera själv och behöver inte betala vinstskatt, istället beskattas man med en schablon på cirka 1,25 procent av värdet på ISK-kontot. 1,25 procent av värdet på investeringssparkontot beskattas då med 30 procent. Det är en sparform som är enkel och med låg beskattning.

Vad är fördelarna med ISK?

Det gör det enklare för människor att komma igång med ett sparande. Det skapar också incitament för att människor sparar mer pengar, då beskattningen är låg och att man slipper deklarera sina aktieaffärer varje år.

Eget sparande är också den vanligaste finansieringskällan som används när människor startar företag. Det är också en viktig källa för etablerade företag som behöver få in nytt kapital. Investeringssparkontot uppmuntrar sparande vilket är viktigt för den svenska tillväxten.

Vi är kritiska till att Socialdemokraterna höjt ISK-skatten

Regeringen höjde skatten på ISK-konton 2016 och 2018. Det innebar en höjd ISK-skatt med 0,25 procentenheter. Moderaterna är mycket kritiska till den höjningen. Regeringen menade att höjd skatt på ISK skulle leda till ökad jämlikhet. Det är fel. Skattehöjningen slår hårt mot småsparare. Nu talar även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om att försämra ISK ytterligare.

Vi vill sänka skatten på ISK

Moderaterna vill sänka skatten på ISK för att uppmuntra fler till sparande. Det innebär att vi kan ta första steget för att återställa de skadliga skattehöjningar på sparande som Magdalena Andersson har drivit igenom.

Moderaternas förslag:

  • Vi vill därför sänka skatten på ISK och kapitalförsäkringar till statslåneräntan plus 0,75 procent. I dag är skatten på ISK statslåneräntan plus en procent.
  • Vi vill ta bort golvet för skatten på ISK och kapitalförsäkringar.

Bifogade filer