Politik

Bidragsbrottslighet och välfärdskriminalitet
Moderaterna

Bidragsbrottslighet och välfärdskriminalitet

Sverige har allvarliga problem med bidragsfusk och stölder från välfärden. Varje år försvinner 20 miljarder ur välfärden på grund av fusk och felaktiga utbetalningar.  Nu krävs reformer för att bekämpa bidragsfusket.

I Sverige ska man göra rätt för sig. Förtroendet för välfärdssystemen urholkas när människor utnyttjar systemen för fusk och missbruk. Det kan aldrig accepteras, oavsett om det gäller personer som undviker att betala skatt eller personer som fuskar med bidrag.

Hur stort är problemet med bidragsfusk i Sverige?

Välfärdsbrottsligheten i Sverige uppgår till cirka 20 miljarder kronor. Det är pengar som stjäls från
vår gemensamma välfärd och går rakt ner i fickorna på bidragsfuskare och kriminella.

Skatteverket bedömer att fler än 200 000 personer i Sverige är felaktigt folkbokförda. Kriminella
skriver sig på adresser de inte bor på för att kunna få bidrag och förmåner som de inte annars
hade haft rätt till.

Kriminella ska inte kunna lura till sig pengar som ska användas till välfärd för dem som verkligen
behöver det.

Hur går bidragsfusket till?

Bidragsfusket går till på flera olika sätt. En stor del av det bidragsfusk vi har i Sverige beror på problem med folkbokföringen. Kriminella skriver sig på falska adresser för att kunna få bostadsbidrag och andra välfärdsförmåner som de inte har rätt till. Dessa bidrag ger de kriminella en grundinkomst som ofta möjliggör annan grov kriminell verksamhet.

Hur vill Moderaterna bekämpa bidragsfusk?

Bidragsfusket slår mot hela vårt välfärdssystem. Det är därför viktigt att angripa det på bred front. Det viktigaste är att få ordning på folkbokföringen – så att vi vet vem som bor var. Beslut har fattats kring att genomföra en nationell folkräkning.

Vi vill även göra det tillåtet för myndigheter att dela sekretessbelagd information med varandra i syfte att komma åt bidragsfusket. I dag får myndigheter som huvudregel inte dela sekretessbelagd information med varandra. Om vi ska kunna komma åt fusket behöver myndigheterna aktivt kunna dela information med varandra – på så sätt kan bidragsfusk upptäckas och bekämpas. Socialtjänsten behöver också genomföra fler hembesök hos personer som har försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag, för att upptäcka bidragsfusk.

Vi vill även skärpa straffen för bidragsbrott. Den som avsiktligen stjäl från vår gemensamma välfärd ska få ett kännbart straff.

Moderaternas förslag:

 • Genomför en nationell folkräkning för att upprätta kontroll över vilka som vistas i landet.
 • Införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att berörda myndigheter som utgångspunkt alltid ska kunna dela relevant information med varandra för att bekämpa brott och fusk.
 • Bekämpa välfärdsbrottslighet, bland annat genom en ny myndighet för välfärdsutbetalningar ochskärpta straff för bidragsbrott.

Vad har den moderatledda regeringen gjort för att bekämpa bidragsfusk?

 • Påbörjat arbetet med att inrätta en utbetalningsmyndighet för att stoppa välfärdskriminalitet och
  fusket med skattepengar.
 • Påbörjat arbetet med att brottsbekämpande myndigheter ska kunna dela sekretessbelagda
  uppgifter med varandra.
 • Avsatt 500 miljoner för att genomföra en folkräkning under mandatperioden och gett i uppdrag till
  Skatteverket att påbörja arbetet med att förbättra folkbokföringen.
 • Försäkringskassan ska prioritera att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar.
  Myndigheten ska bidra till att utbetalningarna från välfärdssystemen är korrekta och andelen
  felaktiga utbetalningar ska minska. Ett nytt uppdrag ges också att redovisa åtgärder för en
  effektiv och ändamålsenlig återkravs- och fordringsverksamhet.

Bifogade filer