Nyheter

Stockholms Stad
2023-10-31

Moderaterna i Stockholms stads eftervalsanalys

Moderaterna i Stockholms stad gjorde ett historiskt dåligt val hösten 2022. Valet utgör det sämsta för partiet på ett halvt sekel och nederlaget är tydligt i samtliga tre politiska församlingar.

För att analysera bakgrunden till valresultatet och en trend som pågått under flera val tillbaka tillsattes en arbetsgrupp hösten 2022. Gruppen har valt en ambitiös ansats och låtit arbetet ta tid. Titeln på rapporten är ”Mycket mer än en huvudvärk” och anspelar på den del i riksorganisationens valanalys som konstaterar att tappen i storstäderna, inte minst i Stockholm, är en av partiets största utmaningar framåt.

Valanalysen i korthet:

  • Moderaterna har tappat hälften av sina mandat i Stockholms kommunfullmäktige sedan 2006. Moderaterna har efter 16 år tappat makten i regionen. Moderaternas valresultat i riksdagsvalet är för första gången sedan enkammarriksdagens införande lägre i Stockholms stad än Moderaternas valresultat nationellt.
  • Moderaterna i Stockholms stad har tappat stockholmarnas förtroende över tid och uppfattas inte stå på stockholmarnas sida i lokala frågor. Exempelvis i frågor som skolan, privatiseringar, stadsbyggnad och i stadens trafikpolitik.
  • Moderaternas sjukvårdspolitik, eller en upplevd avsaknad av densamma, innebar en tydlig valförlust i regionvalet.
  • Moderaternas nationella vägval hade en negativ inverkan på partiets resultat i riksdagsvalet i Stockholm, men partiet lokalt bär själva en del av skulden genom att inte ha tagit en större roll i partiets politikutveckling.
  • Prioriteringen av lag- och ordning riks var i sig inte fel för Stockholm, men tonaliteten gick inte i takt med väljarna i Stockholm. Inte heller energipolitiken tog sin utgångspunkt i stockholmarna och ”sänkt bensinpris vid pump” lockade på intet sätt väljare i staden, snarare tvärtom.
  • Valanalysen konstaterar att Moderaterna behövt hantera såväl ett grönblått dilemma (samarbetet med MP i Stockholms stad) som ett blågult dilemma (SD-samarbetet riks). Båda dessa samarbeten skrämde bort väljare.
  • Det finns många exempel i vår omvärld som talar emot tesen att huvudstäder är förlorade till vänstern. Det stämmer helt enkelt inte. Senast i Berlin sopade högerpartiet CDU mattan med Socialdemokraterna och det ska vi jobba för även i Stockholm.

Vad behöver vi då göra framåt för att vända trenden? Gruppen har tagit fram ett antal rekommendationer. Det handlar bland annat om att formulera en optimistisk, urban och förändringsinriktad berättelse om vad vi vill med Stockholm, säkra stockholmsperspektivet i den nationella politiken och göra hemläxan i viktiga frågor som skolan och sjukvården.

Vi sitter i opposition nu i både Stockholms stadshus och i regionen. Oppositionsarbete är samtidigt en möjlighet till nystart. Det finns en vilja bland såväl föreningar som medlemmar och stockholmare i allmänhet att få tillbaka Stockholmspartiet Moderaterna. Ett parti som står upp för och har politik som tilltalar strävsamma och optimistiska stockholmare. Ett parti som älskar Stockholm och står upp för stockholmarna.

Gruppens medskick kommer att bli viktiga för Stockholmsmoderaternas arbete framåt mot att bli den starkaste politiska kraften i Stockholm igen. Väljarna ska veta att vi alltid står på Stockholm och stockholmarnas sida.

Läs gärna intervjun i Svenska Dagbladet HÄR