Nyheter

Stockholms Stad
2022-08-19

Låt fler få chans att äga sitt boende

bostadsrätter i de stadsdelar som är mest segregerade och att många hyresrätter skapar otrygghet.


Han menar att för att få ordning och reda på bostadsmarknaden

behöver vi bland annat:

1. Färre byggregler.

2. Snabbare juridiska processer för att avhysa boende

med svartkontrakt.

3. Stärka möjligheterna till ägt boende.

Läs hela artikeln HÄR