Nyheter

Moderata Seniorer i Stockholms stad (MSS)
2023-02-16

2023-10-19 Debattinlägg i Svenska Dagbladet

FLYTTSKATT SKAPAR EN TRÖG BOSTADSMARKNAD

Den så kallade flyttskatten bör tas bort helt för de som bott i sin bostad 10 åt eller längre. Många äldre som vill flytta till mindre bostäder avstår på grund av skattereglernas effekt, skriver Örjan Hultåker (M)

https://www.svd.se/a/8JMa1r/flyttskatt-skapar-lasningar-pa-bostadsmarknaden-skriver-orjan-hultaker

—————————————————————-

2023-06-19 Intervju med nyvald ordförande Örjan Hultåker


NÄR VI KÄNNS IGEN FÅR VI FÖRTROENDE


- Ska vi få fler röster i nästa val måste vi se till så att väljarna känner igen oss moderater. Så har det nog inte varit under de senaste åren i Stockholms-politiken.

Det säger Örjan Hultåker, sedan några veckor tillbaka ny ordförande för Moderata Seniorer i Stockholm. Han gör det mot bakgrund av den färska valanalys som visar att endast 16 procent av väljare över 65 år röstade på moderaterna.

- Det var inte så länge sedan som moderaterna hade runt 30 procent väljare i Stockholm, vilket också gav oss högra siffror totalt i landet. Under de senaste två valen har vi snarare varit ett sänke för vårt parti nationellt.

Örjan Hultåker menar att inte minst samarbetet med Miljöpartiet har skapat osäkerhet om var moderaterna står. Tydligaste exemplet är trafikpolitiken där partiet släppte sitt krav på en komplett ringled runt Stockholm. Det gäller att göra en trafikpolitik som ger utrymme för både gångare, cyklister och bilar.

- Den så kallade feministiska snöröjningen var en katastrof när staden bara prioriterade cykelbanorna på gångbanornas bekostnad. De senare var hala och hade massvis med rular som inte åtgärdades alls.

Han pekar också på att väljarna inte känt igen partiets ställningstaganden i bland annat byggfrågor.

- Vi driver med rätta en politik för fler bostäder, men det får inte framstå som att vi därmed gör oss kvitt ovärderliga delar av det Stockholm vi alla älskar. All nybyggnation måste ta hänsyn till det som är typiskt för de olika stadsdelarnas , det gäller inte minst villaområdena. Stockholms stad kan inte lösa hela regionens bostadsbrist.

 Han påminner om att det var moderaterna som räddade eller var starkt delaktiga i att rädda München-bryggeriet och almarna i Kungsträdgården för länge sedan. Att den moderata gruppen i stadsfullmäktige var den enda som enhälligt stod upp till försvar för almarna. Han tycker det är viktig att moderaterna slår vakt om det gamla samtidigt som partiet står för tillväxt och utveckling.

- Moderaterna skall vara det parti som slår vakt om Stockholm. Så var det när Gösta Bohman protesterade mot rivningsraseriet i Klara och på nedre Norrmalm. Ett mål skall vara att Moderaterna åter blir det naturliga partiet flyg dem som vill Slå vakt om Stockholm.

 - Att nå ut till Stockholms seniorer och att lyssna på och ta in de synpunkter de har är en viktig uppgift för den styrelse jag leder. 

Lars Jilmstad

————————————————

Medlemsbrev maj 2023

- Jag tycker att vi, både genom motioner och genom många inlägg i debatten, fick bra gehör och tror att vi har lyckats synliggöra oss seniorer och vad vi kan bidra med, sammanfattar Örjan Hultåker, inkommande ordförande för Moderata Seniorer i Stockholms stad ( MSS),

Flera propositioner och hela 95 motioner behandlades under den stämma som Moderaterna i Stockholms stad till den 12 och 13 maj . Närmare 200 ombud från samtliga föreningar och nätverk i Stockholms stad deltog under de sammanlagt ca 12 timmar som det tog att behandla de många stämmoärendena.

De många delegaterna fick lyssna på en avslappnad, och som vanligt, vältalig statsminister.Många välformulerade och engagerade ombud intog därefter talarstolenflr att försvara eller kritisera de många motionerna.

Glädjande många motioner handlade om att åstadkomma förbättringar för seniorer i Stockholm. Och flera handlade om hur seniorer kan komma till tals bättre än idag, vare signer gäller inom äldreomsorgen eller i våra parlamentariska församlingar.

-Vi fick stöd av många när vi föreslog att förbundets olika nätverk, inte minst seniorerna, ska knytas närmare till förbundets valberedning, säger Örjan Hultåker.

-Därmed ökar möjligheten till att seniorer blir väl företrädda i den viktiga förbundsstyrelsen och vid partistämmor.

Starkt, men inte tillräckligt starkt, stöd fick MSS- motionen om sådana förändringar i nomineringsprocedurerna att seniorerna ska bli fler i t ex riksdagen.

Glädjande nog finns i alla fall två seniorer i den nyvalda förbundsstyrelsen. Lars Jilmstad finns kvar som ledamot och Örjan Hultåker adjungeras i styrelsen i sin egenskap av kommande MSS- ordförande. Lars Jilmstad har också utsetts till representant vid den kommande partistämman.