Nyheter

Salem
2023-08-23

Vi förbättrar vattenkvaliteten i sjön Uttran

Under augusti månad har Salems kommun tillsammans med Södertälje och Botkyrka påbörjat en behandling av sjön Uttran. Salem arbetar sedan många år tillbaka med att begränsa föroreningar som tillförs sjön från uppströms liggande områden (s.k. extern belastning) genom bland annat dagvattendammar. Nu påbörjas även en aluminiumbehandling som ska åtgärda att det läcker näring i form av fosfor från bottnarna i sjön, s.k. internbelastning.


- Att få bukt med övergödningen i Uttran är något vi arbetat med under många år och något som även kommer att fortsätta ske framöver. Det som görs nu är en aktiv insats för att få ner den mängd fosfor som kommer från sjöbotten. Den aluminiumbehandling som nu görs är en väl beprövad metod som kommer att hjälpa till att säkerställa att vi även i framtiden har en frisk sjö att bada i för våra invånare, säger Rickard Livén, kommunstyrelsens ordförande.


För mer information om den åtgärd som görs för Uttran kan ni hitta på Salems kommuns hemsida.