Företrädare

 • Rickard Livén

  Rickard Livén

  Ordförande Kommunstyrelsen, Gruppledare Kommunfullmäktige, Ordförande Tekniska nämnden
  Kommunalråd
 • Farzana Khan

  Farzana Khan

  Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Socialnämnden, Ersättare Kommunstyrelsen, Ersättare Valnämnden
 • Björn Odelius

  Björn Odelius

  Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden, Vice ordförande Föreningsstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen
 • Erik Glimvik

  Erik Glimvik

  Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen
 • Delmon Haffo

  Delmon Haffo

  Ordförande Föreningsstyrelsen, Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Socialnämnden, Ersättare Tekniska nämnden,
 • Elisabeth Bovin Exner

  Elisabeth Bovin Exner

  Ordförande Socialnämnden, Ledamot Kommunfullmäktige, Ledamot Kommunstyrelsen
 • Lennart Kalderén

  Lennart Kalderén

  Ledamot Kommunfullmäktige
 • Andreas Lundvall

  Andreas Lundvall

  Ordförande Kultur- och Fritidsnämnden, 1:e vice ordförande Kommunfullmäktige
 • Stefan Almå

  Stefan Almå

  Ordförande Näringslivskommittén, Ledamot Kommunfulmäktige, Ledamot Bygg- och Miljönämnden, Ledamot Tekninska nämnden, Ersättare Kommunstyrelsen
 • Olle Glimvik

  Olle Glimvik

  Ordförande Kommunfullmäktige, Ordförande Utskottet för nämndorganisation
 • Björn Kvist

  Björn Kvist

  Ordförande Bygg- och Miljönämnden, Ledamot Kommunfullmäktige
 • Gun Andersson

  Gun Andersson

  Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden
 • Jasmina Kosevic

  Jasmina Kosevic

  Ersättare Kommunfullmäktige, Ersättare Bygg- och Miljönämnden, Ersättare Tekniska nämnden
 • Sead Kosevic

  Sead Kosevic

  Ersättare Kommunfullmäktige, Ledamot Kultur- och Fritidsnämnden, Ledamot Valnämnden
 • Maria Pantzar König

  Maria Pantzar König

  Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden
 • Ulla Eklöf

  Ulla Eklöf

  Esättare Kommunfullmäktige
 • Ilse Forsberg

  Ilse Forsberg

  Ordförande Kommunala seniorrådet, Ersättare Kommunfullmäktige, Ersättare Socialnämnden
 • Mauno Simonen

  Mauno Simonen

  Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden, Ersättare Socialnämnden
 • Solweig Byfeld

  Solweig Byfeld

  Ersättare Kultur- och Fritidsnämnden
 • Maria Horvath

  Maria Horvath

  Ersättare Barn- och Utbildningsnämnden
 • Bo Selander

  Bo Selander

  Vice ordförande Kommunens förtroendevalda revisorer
 • Sonia Olsson

  Sonia Olsson

  Ledamot Barn- och Utbildningsnämnden
 • Elisabeth Jacobs

  Elisabeth Jacobs

  Ledamot Föreningsstyrelsen
 • Irene Beckman

  Irene Beckman

 • Kerstin Lines

  Kerstin Lines

 • Mats Ershammar

  Mats Ershammar

 • Malin Dahlin

  Malin Dahlin