Nyheter

Salem
2022-08-08

Varje elev ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential

Salem är idag Stockholms läns bästa skolkommun och 46:a i landet. Detta skall vi fortsätta utveckla där varje förskola, skola och gymnasium vara en trygg plats där alla elever får en gedigen grund att utifrån sina individuella förutsättningar lyckas väl. Redan från förskolan skall varje elev ges förutsättningar för att nå sin fulla potential. Vi vill utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att dels säkerställa att inget barn eller ungdom far illa eller hamnar snett.


Den nya skolan i Fågelsången kommer att bli färdigställd under nästa mandatperiod och är en fullstor skola som kommer kunna tillgodose behoven för framtidens skolutveckling. Vi moderater fortsätter att arbeta för att satsningar görs på digitalisering, nya läromedel och kompetensutveckling för lärare.


Moderaterna i Salem har sett till att avgiften för kulturskolan ännu en gång sänkts och möjliggör för varje barn och ungdom i Salem att kunna ta del av kulturskolans kreativa verksamhet.


Bra lärare är grunden till en god skolgång. Kunskapsnivån i våra skolor är idag hög och skall fortsätta att vara så. Vårt arbete med att skapa trygghet och studiero måste fortsätta. Målsättningen är att alla elever som går ut 9:an ska ha behörighet till gymnasiet, oberoende av val av skola. För oss moderater är skolmaten en viktig fråga. Skolmaten ska vara av hög kvalité. Vi driver också på för att få mer ekologiskt och närodlat samt håller vi koll på matsvinnet.


Moderaterna i Salem driver på för att:

·      Varje elev ska ges förutsättningar att nå sin fulla potential

·      Öka studieron i varje klassrum

·      Utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst för att förebygga att någon elev i Salem hamnar snett

·      Fortsätta öka anslaget till elevhälsan för att kunna anställa fler kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor

·      Skolmaten ska vara av hög kvalité och mer klimatsmart


Läs hela vårt valmanifest här


Läs mer om våra kandidater här