Nyheter

Salem
2023-08-23

Ulla Eklöf har gått bort

Parentation av Olle Glimvik, kommunfullmäktiges ordförande, över Ulla Eklöf bortgång vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 september 2023

Fullmäktigeledamöter och åhörare,

Ulla Eklöf, ersättare i fullmäktige, avled den 24 juni. Hon blev 80 år och sörjs närmast av

sönerna Fredrik, Jens och Stefan med familjer, en tvillingsyster och en bror.


Ulla Eklöf föddes på S:t Eriks sjukhus och växte upp i Stockholm, först i Johanneshov och

efter det i Årsta och Högdalen. Hon fick senare en egen lägenhet i Bredäng.


Ulla gick i skolan i Årsta och sedan i Sofia flickskola på Södermalm. Ulla utbildade sig till

tandsköterska och tandhygienist. Hon arbetade först i Stockholm men merparten av sin

yrkeskarriär tillbringade hon på Folktandvården här i Salem.


Hon gifte sig med Ove Eklöf i Mälarhöjdens kyrka 1965 och familjen kom till Salem och

Orrstigen 1969. Ulla och Ove separerade tidigt. Ulla och två av sönerna flyttade då till en

lägenhet på Söderbyvägen innan färden gick vidare till Timmermanstigen.


När sönerna lämnade hemmet flyttade Ulla till Salems centrum, först till en lägenhet på

Emanuel Birkes väg och sedan till lägenheten på Säbytorgsvägen. Här bodde hon fram till sin

bortgång. Under tiden Ulla bodde i Salems centrum var hon under några år gift med Arne

Wickstein.


Ulla Eklöf representerade Moderaterna och var politiskt aktiv i 37 år, från 1986 och fram till

sin bortgång i juni. Hon satt i kommunfullmäktige 10 mandatperioder. Hon satt också i

socialnämnden och hon var ordförande i rådet för funktionshinderfrågor under 5

mandatperioder.


Ulla har under många år varit nämndeman i Södertälje tingsrätt och aktiv i Salems församling

och kyrkopolitiken. Hon satt i kyrkorådet och kyrkofullmäktige och var under en

mandatperiod kyrkofullmäktiges ordförande.


Som politiker var Ulla Eklöf djupt engagerad och hade starka åsikter och hon tvekade inte

inför motstånd. Hon hade ett stort förtroende hos många Salembor. Ulla var drivande. Som

ordförande i rådet för funktionshinderfrågor såg hon tillsammans med rådet till att Garnudden

anpassades för funktionshindrade. Hon kämpade också för bland annat blindstråk i Salems

centrum och på Rönninge torg.


Ulla var en föreningsmänniska och det såg vi i politiken och i kyrkan. Ulla var social och

utåtriktad och fick många vänner. Hon var den samlade punkten för middagar med familj,

släkt och vänner.


Ulla var i ordets rätta bemärkelse en kämpe. Vi såg det i politiken. Att som ensamstående ta

hand om söner var nog inte alltid lätt men hon var inte den som beklagade sig. Ulla kämpade

länge med sin cancer och inte minst under de sista svåra åren och men hon visade en

fantastisk styrka och livsglädje. Trots sin sjukdom pratade hon hellre om hur familj och

vänner mådde.


Idag minns vi en uppskattad och respekterad kollega i fullmäktige och vi minns en omtyckt

och saknad vän. Vi hedrar Ulla Eklöfs minne med en tyst minut.