Nyheter

Salem
2022-08-11

Tillsammans skapar vi en bra atmosfär för våra föreningar

Moderaterna vill se ett aktivt föreningsliv i Salem. Delaktighet ger mervärde och engagemang. Det är viktigt att som förening få stöd och ha en god kommunikation med kommunen.


Moderaterna har under mandatperioden drivit på för en utveckling av Prästboda bollplan, nu med miljövänligt granulat samt bra belysning. Vi fortsätter tillföra medel för våra unga men också till alla de föreningsverksamheter som bedrivs i vår kommun. Vi moderater är drivande i att vi nu höjer aktivitetsbidraget som delas ut till föreningarna. Extra satsningar på sommaraktiviteter för våra unga kommer göras.


Moderaterna i Salem driver på för att rusta upp Salems Ishall. Vi kommer också framåt att se över frågan gällande nytt konstgräs på Berga bollplan. I och med nya skolan på Fågelsången byggs en fullstor inomhusplan med läktare för upp till 300 åskådare.

Detta kommer möjliggöra för fler föreningar att få bokningsbara plantider med hög kvalité.


Säby sim- och sporthall ska helrenoveras och moderniseras, allt för att möta dagens krav. Vi vill på detta ansvarsfullt sätt förlänga livslängden för anläggningen. Detta för att på ett ansvarsfullt sätt nyttja varje skattekrona och förlänga livslängden för simhallen, som har en välfungerande verksamhet.


Moderaterna i Salem driver på för att: 

·      Föreningslivet i Salem förstärks och får förbättrade förutsättningar att driva sin verksamhet

·      Höja aktivitetsbidraget för föreningarna så att mer resurser kan gå till dess aktiviteter

·      Få till nytt konstgräs på Berga bollplan 

·      Rusta upp Salems ishall

·      Totalrenovera sim- och sporthallen


Läs hela vårt valmanifest här


Läs mer om våra kandidater här