Nyheter

Salem
2023-02-07

Satsning för renare sjöar i Salem

Moderaterna fortsätter sitt arbete för klimatet och miljön tillsammans med våra Allianspartier, C, L och KD, denna gång i ett projekt för att förbättra vattenkvaliteten i sjön Uttran. Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att fördjupa vårt samarbete med grannkommunerna Södertälje och Botkyrka, kommunerna satsar nu 8,3 miljoner kronor.

-Projektet går ut på att minska mängden fosfor som tillförs samt minska den redan befintliga mängden i sjön för att på så sätt höja kvaliteten på vattnet. Förutom en välmående sjö, vill vi inte att algblomning ska begränsa sommarens badande i sjön, säger kommunstyrelsens ordförande, Rickard Livén (M).


För mer information om kommunens klimat- och miljöarbete på www.salem.se.