Nyheter

Salem
2023-04-12

Personalkontinuiteten i Salems hemtjänst bäst i landet

Färsk statistik visar glädjande att Salems kommuns hemtjänst har bäst personalkontinuitet i Sverige. Detta beror bland annat på en god arbetsmiljö med hög personaltrivsel och återkommande vikarier.


I Salems kommun har vi de senaste tre åren minskat antalet personal som våra hemttjänsttagare möter, från åtta till sex. Denna höga personalkontinuitet gör att vi ligger bäst till i landet.


-Hemtjänsten arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och jobbkultur där hemtjänsttagaren är i fokus. En hög personalkontinuitet resulterar i en trygg och pålitlig omsorg och en högre livskvalitet hos våra hemtjänsttagare. I en artikel i Dagens Samhälle berättar hemtjänstens enhetschef, Mehran Moazami, mer om detta arbete.


Läs hela artikeln i Dagens Samhälle.