Nyheter

Salem
2022-07-06

Klimatinitiativet, mer än bara symbolik

En av vår tids stora utmaningar är hälsan för vår gemensamma miljö. Moderaterna är det parti som tar ansvar för miljöpolitiken, genom att inte bara prata om symbolfrågor, utan som ständigt tar steg i riktningen för en ansvarsfull och genomförbar miljöpolitik som gör skillnad på riktigt. Därför är det viktigt att kunna utgå från statistik hämtad ur verkligheten.


Moderaterna driver på för att genomföra en Co2-analys i kommunen för att fastställa kommunorganisationens klimatpåverkan. Vi moderater arbetar lokalt för att söka medlemskap i ”Klimatkommunerna” för att hitta en bra plattform för nätverkande om klimatarbetet. Vi ska fortsätta utbyggnaden av laddstolpar för att underlätta omställningen till elbilar samt driva på kring kommunens solcellsstrategi. Kommunens fordonsflotta kommer vara fossilbränslefri 2024, en fråga som vi moderater drivit aktivt.


Att bygga klimatsmart när kommunen är byggherre är viktigt. Moderaterna har tagit fram ett klimatinitiativ för Salem med en rad konkreta och tydliga klimatåtgärder i linje med Parisavtalet, alltifrån fossilfria personbilar till mindre matsvinn i skolor och på äldreboenden.


Moderaterna i Salem driver på för att:

·       Klimatbudget tas fram.

·       Salem ska bli en "klimatkommun".

·       Fler laddstolpar.

·       Genomföra CO2-analys för att på riktigt se vår kommunorganisations påverkan på klimatet.

·       Fortsätta bygga ut gång- och cykelvägar, bland annat slutförs en ny gång- och cykelbro över Dånviken mot Östertälje samt en gång- och cykelväg längs Salemsvägen som ska komma på plats.

·       Fortsätta arbetet mot övergödningen i våra sjöar och ständigt arbeta för att Uttran och Flaten ska må bättre Utveckla klimatinitiativet, ställa krav på att kommunen ska placera och investera i hållbara och fossilfria fonder. Solceller ska alltid utredas som alternativ.

·       Salem ska vara klimatneutralt senast 2045.


Läs hela vårt valmanifest här


Läs mer om våra kandidater här