Nyheter

Salem
2022-08-22

I Salem ska varje medborgare känna sig trygg, oavsett tid på dygnet

Vi upplever en nationell våg av ökad kriminalitet i vårt samhälle. Detta är en fråga som behöver hanteras bättre i riksdagen. Som moderater driver vi nationellt att skärpa straffen, avskaffa straffrabatter, anställa fler poliser och ge polisen bättre verktyg att bekämpa den grova brottsligheten. Här har regeringen varit för passiv och förlorat matchen mot gängen. Det krävs moderater vid rodret för att få ordning på Sverige igen.


Salem är och ska fortsatt vara en av Sveriges tryggaste kommuner att bo och leva i. Detta är en av Moderaternas viktigaste prioritet. Vi kommer aldrig acceptera kriminalitet i vår kommun, oavsett form. Vi trycker därför på för fler synliga poliser i kommunen och mer frekvent närvaro. Moderaterna i Salem kommer fortsätta kämpa för att polisresurser som idag ofta styrs över till våra grannkommuner, som också är högre belastade av brottslighet, ska komma Salem till dels. När det gäller trygghet står vi Moderater på Salembornas sida.


Moderaterna är positivt inställda till och öppna för att införa trygghetskameror i kommunen för att ytterligare skapa trygghet och kunna bidra till att försvåra kriminalitet inom vår kommun. Vi driver också på för att ha en tät och bra utomhusbelysning samt att röja bland växtligheten för att minska risken för rån och överfall, i vår kommun ska varje medborgare känna sig trygg och säker, oavsett årstid och tid på dygnet.Moderaterna i Salem driver på för att:

·      Ökad polisiär närvaro i kommunen

·      Införa trygghetskameror i kommunen i syfte att öka tryggheten på våra gator och torg samt avskräcka de med onda avsikter.

·      Öka och förbättra gatubelysningen samt röjning av buskage för att skapa tryggare utemiljöer, oavsett tid på dygnet.

·      Riksdagen ska skärpa straffen, avskaffa straffrabatter, anställa fler poliser och förbättra polisens möjligheter att bekämpa den grova organiserade brottsligheten


Läs hela vårt valmanifest här


Läs mer om våra kandidater här