Nyheter

Salem
2022-08-11

I Salem ska man kunna bli gammal med värdighet

Livet är inte längre detsamma efter pandemins inträde i våra liv. Hela världen kämpar mot samma osynliga fiende. Salems kommun började i tidigt skede att agera mot smittan. Äldreboendena har haft den utrustning som krävs och besöksförbudet infördes snabbt. Vi är stolta över våra verksamheter som tvingades ställa om snabbt. Trots alla åtgärder har vi emellertid inte kunnat hindra all smitta och vissa har förlorat nära och kära. Nu tar även kommunen lärdom kring detta och förbereder sig inför nästa eventuella kris.


Äldreomsorgen i Salems kommun håller hög kvalitet. Vi ligger i topp i landet då det gäller personalkontinuitet, vilket skapar en trygghet för omsorgstagaren. Alla omsorgstagare har en egen kontaktperson och Moderaterna driver på för att all personal ska ha den kompetens som krävs för att kunna utföra arbete inom äldreomsorgens verksamheter. Bland annat driver Moderaterna i Salem frågan om krav på rimliga språkkunskaper vid anställning av omsorgspersonal.


Moderaterna är och kommer alltid att vara det parti som värnar om hög kvalité i omsorgen samtidigt som varje människas rätt att fritt få välja sin vårdare ska värnas. Vi moderater värdesätter valfriheten och varje människas rätt att i livets sköraste period få fatta beslut om vem man önskar vårda en. Men varje aktör som vill etablera sig i Salems kommun har också hårt ställda krav från kommunen och vi moderater kommer aldrig tumma på våra äldres vårdkvalité.


Moderaterna i Salem driver på för att:

·      Ha högt ställda kompetenskrav på anställda inom äldreomsorgen och säkerställa språkkompetens för all omsorgspersonal

·      Äldres tillgång till bra mötesplatser 

·      Värna våra äldres möjlighet att själva få välja sin omsorg

·      Aldrig tumma på kvalitén på äldreomsorgen, oavsett om den sker i kommunal eller privat regi

·      Valfrihet ska råda inom äldreomsorgen över kommungränserna


Läs hela vårt valmanifest här


Läs mer om våra kandidater här