Nyheter

Salem
2022-06-30

Hallå där Rickard Livén, kommunstyrelsens ordförande i Salem

Rickard Livén tog över stafettpinnen som gruppledare, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Salem efter Lennart Kalderén, som efter 23 framgångsrika år på posten valde att lämna sitt uppdrag och låta en ny generation fortsätta samt ytterligare utveckla arbetet med att ta Salems kommun in i framtiden. Rickard Livén är Moderaternas första namn på valsedeln och kandiderar för ytterligare en mandatperiod.

Varför Moderaterna?

Moderaternas kamp för äganderätten, ekonomiska synsättet och fokus på individens rätt över att forma och själv styra över sitt liv är grunden till mitt engagemang för Moderaterna, väldigt ideologiskt med andra ord.


Berätta om hur du blev engagerad i politiken

Jag satt som många andra hemma och beklagade mig över retoriken i politiken samt oviljan att se den verklighet som var. Då tyckte min fru att jag istället för att gnälla skulle göra något åt det. Då gick jag på mitt första Moderata fullmäktige-gruppmöte i Salem, dit alla medlemmar är välkomna att delta och blev väldigt väl mottagen. Detta var 2015 och på den vägen är det.


Det är ett nytt ledarskap med dig som ny kommunstyrelseordförande. Hur märks det att du tagit över?

Vi är olika individer och vi har olika ledarstilar. Jag vill fortsätta arbeta hårt för att behålla en bra dialog mellan alla parter i organisationen, ansvar ska vara adresserat.

Förtroendevalda måste kunna ställa krav samt även klara av att krav ställs tillbaka. Respektfull dialog samt riktning mot gemensamma mål måste skapas. Samtidigt är jag inte rädd för att sätta ner foten när det behövs. Jag är envis och kan vara krävande, då även mot mig själv.


Vad ser du som viktiga frågor närmsta åren för Salem?

Mycket är utstakat när det gäller de närmsta åren, planerade exploaterings/bostads- och skolprojekt, dessa tycker jag är bra. 


Samtidigt måste vi se till att inte bygga bort det som lockar människor att flytta till Salems kommun. Vi måste naturligtvis, precis som alla andra kommuner, ta vårt ansvar och bidra till bostadspotten. Det går inte att bara andra ska göra sitt, vi har ett ansvar även i vår kommun. De olika delarna i vår kommun har olika förutsättningar, de måste bejakas så att vi får en exploatering som smälter in. Byggande väcker känslor och engagemang hos invånarna, det är bra tycker jag, så ska det vara.


En ordnad ekonomi är grunden till allting och något vi måste fortsätta vara noga med. Salem är och ska förbli en välskött kommun, det är vad jag och Moderaterna alltid eftersträvar.


Har du någon hjärtefråga i politiken?

För mig är barn och ungas psykiska ohälsa en hjärtefråga. Det sätter spår i individen genom hela livet. Vi använder stora resurser i samhället till att reparera dem som mår dåligt. Dessa resurser behöver komma in tidigare i de ungas liv. Jag är glad att Salem nu jobbar fram en handlingsplan för suicidprevention, något som kommer belysa detta känsliga arbete ytterligare.


Läs hela vårt valmanifest här


Läs mer om våra kandidater här