Nyheter

Salem
2022-08-11

Ansvarsfullt byggande och god kommunikation med våra invånare

Moderaterna i Salem tar ansvar för helheten, där är byggandet en viktig pelare. Lika viktigt är det att vi är lyhörda och kommunicerar tydligt med våra invånare, från politiken men också från tjänstemän på våra förvaltningar. På detta sätt bidrar vi till förståelse och kunskap om de exploateringar som väntas komma. Moderaterna kommer att verka för att kommunikationen och dialogen mellan kommunen och våra invånare förstärks och prioriteras högt framöver.


Att ta ansvar för bostadssituationen i vårt land är något som vi moderater aldrig duckar för. Samtidigt måste vi se till att inte bygga bort det som lockar människor att flytta till vår kommun. Vi måste, precis som alla andra kommuner ta vårt ansvar och bidra till bostadspotten, det går inte att bara andra ska göra sitt, vi har ett ansvar även i vår kommun. De olika delarna i vår kommun har olika förutsättningar, de måste bejakas så att vi får en exploatering som smälter in. Slutförande av de projekt som är beslutade är viktigt. Därefter ser vi behoven av att dämpa exploateringstakten. Det är viktigt att vi bevarar det som lockar i vår kommun.


Principen om 70-30 i fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter är något vi tycker är bra när vi bygger. Ett balanserat byggande för de behov som finns är viktigt.


Bovieran för våra äldre står klart. Norra Vitsippan bland annat för våra yngre står också färdigt. Fågelsångens skola som ska säkerställa skolplatser för våra barn ska stå klart år 2024.


Projektet "Salems stadskärna" kommer att göra stora avtryck och förändra vår centrala kommundel avsevärt, där byggandet av ca 500 bostäder och ett medborgarhus kommer påbörjas. Exploatering av området Södra Hallsta påbörjas enligt plan 2023 och handlar om cirka

300 bostäder. Salem förändras och utvecklas men bibehåller sin karaktär, på detta tummar vi moderater inte. Moderaterna är garanten för att Salem och Rönninges karaktär ständigt står i centrum.


Moderaterna i Salem driver på för att:

·      Bibehålla och inte bygga bort vår kommuns karaktär i de byggprojekt som kommer

·      Bromsa in exploateringstakten

·      Fortsatt ta ansvar för kommunens utveckling och bostadsbyggande

·      Säkerställa god kommunikation mellan kommunen och medborgarna i Salem

·      Planera för både bostadsrätter och hyresrätter i de byggprojekt som ligger framför oss


Läs hela vårt valmanifest här


Läs mer om våra kandidater här