Nyheter

Salem
2023-03-07

Alla kvinnor har rätt att känna sig trygga!

Igår antog vi på kommunstyrelsen en handlingsplan för kvinnofrid och mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. En viktig del för det löpande arbetet mot våld i nära relationer. Målet med handlingsplanen är att förbättra stödet till personer som upplevt våld i nära relationer samt sprida kunskap om kvinnofrid, våld i nära relationer och hedersförtryck inom socialförvaltningen och bland kommunens medborgare.

Men även att främja samverkan och nätverk inom våld i nära relationer dels internt i kommunen dels interkommunalt. 


-Detta arbete är otroligt viktigt och måste prioriteras mer, säger Elisabeth Bovin Exner (M), Ordförande Socialnämnden .


Vill du läsa mer om vad Moderaterna vill göra för att skapa en tryggare vardag för kvinnor, så hittar du det här: Jobb och trygghet för ett jämställt Sverige