Nyheter

Skyddsrum.
Moderaterna i Österåker
2023-03-17

Vårt arbete med civil beredskap

Kriget i Ukraina fortgår och säkerhetsläget i Europa är påverkat. Det är därför av största vikt att samhället står väl förberett för kriser och krig. I den bästa av världar är behovet av skyddsrum, reservproviant och andra förnödenheter mer begränsat. Dessvärre har Rysslands aggression inneburit att den fredstida grundtryggheten är utsatt för påfrestningar och vi måste ha en kraftigt ökad beredskap för om det värsta skulle inträffa.

Redan innan kriget bröt ut för drygt ett år sedan lämnade vi i den styrande Majoriteten ett uppdrag om att förstärka den civila beredskapen, vilket följdes upp med ytterligare uppdrag i budgeten för 2023. Det handlar om att förstärka beredskapssamordningen, att inventera reservvattentäkter, skyddsrum, VMA-anläggningar m.m. Även kommunens organisation ses över där varje medarbetare får en tydlig roll i händelse av kris eller ett förändrat säkerhetsläge. Utbildningar och övningar kommer att genomföras. Lokalt såväl som i samverkan med olika myndigheter. 

Vi vill som kommun inneha och befästa en tätposition vad gäller civil beredskap. Frågan har högsta prioritet. Under 2024 kommer vi att anordna en totalförsvarsdag i kommunen där vi tillsammans med andra aktörer inom totalförsvaret kommer att vara på plats.  

På adressen https://www.osteraker.se/specialsidor/omkrisenellerkrigetkommer kan man läsa mer om kommunens beredskap och hur vi samverkar med andra aktörer, men också vad man kan göra själv för att göra sig och sin familj mindre sårbar för eventuella större samhällsstörningar.