Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-02-15

Valberedningens förslag

Antal ledamöter i styrelsen: 10 st 2023


Ordförande 2023:         Isabelle Ankarfjärd Jäger

Vice ordförande 2023:  Johan Boström        

       

Moderata föreningsstyrelsen 2023

Ordförande                        Isabelle Ankarfjärd Jäger

Vice ordförande                 Johan Boström

Ledamot                             Michaela Fletcher

Ledamot                             Richard Orgård

Ledamot                             Catharina Hellberg

Ledamot                             Anneli Widén

Ledamot                             Jennie Norlin

Ledamot                             Andreas Adolfsson

Ledamot                             Hampus Andersson

Ledamot MUF                    Karl Siika-Alm


Anm. Styrelsen skall bestå av ordf, vice ordf samt minst tre ledamöter.

NOT1: Jeanette Widén har ej deltagit i diskussioner eller nominering av Anneli Widén.

NOT2: Hampe Klein har ej deltagit i diskussioner eller nominering av Hampus Andersson.


Revisorer 2023

Revisor                               Erik Lanner

Suppleant                           Gunnar Hallberg


Anm. Revisor skall bestå av 1 ordinarie och 1 ersättare.

Anm: Tillika särskild granskningsperson av rapport om lokalt partistöd.


Ombud Länsförbundsstämman 2023

8 platser + 8 ersättare

Ordinarie                            Hampe Klein

Ordinarie                            Johan Boström

Ordinarie                            Richard Orgård

Ordinarie                            Isabelle Ankarfjärd Jäger                         

Ordinarie                            Jeanette Widén

Ordinarie                            Christina Funhammar 

Ordinarie                            Conny Söderström

Ordinarie MUF                   Karl Siika-Alm

Ersättare                             Jennie Norlin                      

Ersättare                             Kenneth Netterström

Ersättare                             Lotta Holmgren

Ersättare                             Anneli Hogreve

Ersättare                             Hampus Andersson

Ersättare                             Anneli Widén

Ersättare                             Andreas Adolfsson

Ersättare MUF                    Daniel Sokrut


NOT3; Hampe Klein har ej deltagit i diskussion eller nominering av Hampe Klein eller Hampus Andersson.

NOT4: Christina Funhammar har ej deltagit i diskussion eller nominering av Christina Funhammar.

NOT5: Jeanette Widén har ej deltagit i diskussion eller nominering av Jeanette Widén eller Anneli Widén.

NOT6: Bror Jansson har ej deltagit i diskussion eller nominering av Lotta Holmgren.


Medborgarskolan (Anm. Punkten finns endast med av formaliaskäl) väljs av förbundsstämman.

Representant Moderata seniorer       Karin Fredman  fr o m Jan. 2023 -  dec.  2024

(väljs på 2 år)


Valberedningen 2022 har bestått av:

Ordförande   Christina Funhammar

Ledamot       Bror Jansson

Ledamot       Hampe Klein

Ledamot        Jeanette Widén


Anm. MUF har ingen plats i valberedningen enl stadgarna för partiförening. MUF har självskriven plats i styrelsen. I länsförbundsstämman representeras MUF efter medlemsantal och väljer av egen kraft dessa inom MUF.


LADDA NER VALBEREDNINGENS FÖRSLAG HÄR