Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-11-10

Sveriges redan lägsta skatt blir nu ännu lägre

Moderaterna i Österåker har tillsammans med våra samarbetspartier inom majoriteten presenterat vårt budgetförslag för 2024, med verksamhetsplan för 2024-2026.

 Det är en budget som har fokus på hushållen och kärnverksamheterna. 

 Tack vare en långsiktig ekonomisk politik kan vi i Österåkers kommun, trots rådande ekonomiska läge i omvärlden, göra flera ekonomiska uppräkningar samtidigt som den möjliggör för kommuninvånarna att behålla mer av sina egna pengar i svåra ekonomiska tider.

 Kommunalskatten i Österåker, som idag är lägst i landet, föreslås sänkas från 16,90 kronor till 16,60 kronor per hundralapp. Det gör att Sveriges redan lägsta skatt blir ännu lägre. 

 – Det här är den 14:e budgeten som jag har förmånen att få lägga fram till fullmäktige. Med anledning av många hushålls pressade ekonomi känns det i år extra viktigt att sänka kommunalskatten för att låta invånarna behålla mer av sina egna intjänade pengar. Vi är väl medvetna om på vilkas uppdrag vi arbetar och vi glömmer aldrig vilkas pengar vi är satta att förvalta, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

 Skattesänkningen presenteras i en tid där vänsterstyret i Region Stockholm valt att höja den regionala skatten med 30 öre. Det gör att Österåkers invånare, tack vare Moderaternas ekonomiska politik i Österåkers kommun, inte kommer att påverkas av Region Stockholms skattehöjning. 

 – Att höja skatten i en redan tuff ekonomisk tid samtidigt som man skär ner vi verksamheterna i Region Stockholm är inte att föra en ansvarsfull politik. Vi väljer att stå på invånarnas sida och istället se till att de får behålla så mycket som möjligt av sina egna intjänade pengar, fortsätter Michaela Fletcher.

 Totalt tillförs verksamheterna 99 miljoner kronor mer jämfört med föregående år, varav 31,5 miljoner kronor går till skolan. Skolpengen höjs med 2,6 procent för förskoleklass och grundskola och 2 procent för förskolan.

Budgeten innehåller även en förstärkning av tjänstemannaorganisationen för säkerhet och totalförsvarsfrågor. Uppdraget innehåller frågor som trygghet, säkerhet, civil beredskap, krisberedskap och totalförsvar. Detta görs för att ta ett ytterligare steg i ett proaktivt arbete för ökad trygghet för Österåkers invånare.

 Vi har alltid fokus på en robust ekonomi med hög kvalitet i verksamheterna.

 

Beslutet om budgeten fattas av Österåkers Kommunfullmäktige den 20 november. 


Läs budgeten i sin helhet här!