Nyheter

Moderaterna i Österåker
2022-09-27

Sammanträdestider för M-gruppen

Nedan kan du ta del av datum och tid för årets kommande M-grupper. Kallelse och dagordning mailas ut separat inför varje möte. 


19/10 kl. 19:00 

Inför KS 24/10 och KF 21/11.

Kallade: befintliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (tom 31/12 2022). Nya KF-gruppen inför budgetfullmäktige.


16/11 kl 19:00

Inför KS 23/11 och budgetfullmäktige 21/11. OBS! KF startar kl. 13:00 med reservation för att det eventuellt tidigareläggs.


6/12 kl 19:00 OBS! En tisdag.

Inför KF 12/12 för val av nämnder, styrelser och bolag.


Det blir ingen M-grupp inför KS den 3/10 då det bara är två ärenden med bl.a. delårsrapport vilket kommer behandlas på KF den 17/10.

Sammanträdestider för 2023 är under kontruktion. Ta del av handlingarna till KS och KF genom att kicka här.