Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-09-25

Positivt resultat i polisens trygghetsundersökning

Under våren har polisen genomfört en regional trygghetsundersökning och resultatet visar att tryggheten ökar för tredje gången i rad i Österåker!

Det är glädjande att vårt arbete för att förbättra tryggheten här och nu, men även det förebyggande arbetet för framtiden, har gjort att kommunens invånare upplever att trygghet ökar.

Tryggheten och säkerheten är ett av våra mest prioriterade områden för Österåker. Våra politiska prioriteringar och beslut tillsammans med kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samverkan med många aktörer ger resultat!

För oss är trygghet grundläggande för att man ska kunna känna frihet och trivsel. Det här resultatet innebär dock inte att vi ska slå oss till ro, utan vi kommer fortsätta vårt arbete mot ständiga förbättringar.


Läs mer på kommunens hemsida här och på sidan 5 i tidningen Kanalen här.