Politik

Skärgården i Österåker

Skärgården i Österåker

Skärgården – vår värdefullaste tillgång

Skärgården är en av våra absolut vackraste och värdefulla miljöer.  Med våra 1100 öar kan vi med stolthet titulera oss som skärgårdskommun och denna oersättliga miljö är en tillgång för såväl rekreation, friluftsliv som boende. 

Skärgårdsbefolkningen, såväl som näringsliv och besökare, är beroende av en fungerande basservice i form av infrastruktur, skola och omsorg. Detta vill vi Moderater värna. Orosmoln som återinförd fastighetsskatt enligt den tidigare orättfärdiga modell som fanns innan 2008 ska motverkas. Det gäller i lika hög grad i skärgården som på fastlandet.  

Vi värnar ett starkt näringsliv och på öarna finns många företag som utan bidrag startar och framgångsrikt bedriver verksamhet. Vi vill underlätta deras vardag med minskat byråkratiskt krångel och god infrastruktur.  


Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för följande vad gäller skärgården:

  Påverkansarbete för lättnader i strandskyddet. Vi är en skärgårdskommun och måste mer än idag kunna utnyttja sjönära boende som en del av attraktiviteten. 

  Upprustning av väg från Ljusterö färjeläge till Åsättra hamn. 

  Ändamålsenlig skärgårdstrafik för båtpendling. Lindholmsviken utreds som replipunkt.

  Utökade turer på Ljusteröfärjan, utöver de som vi redan nu betalar för.

  Gång- och cykelvägsutbyggnad på Ljusterö i dialog med markägare och Trafikverket.

  Det storskaliga trålfisket av strömming i skärgården måste upphöra.

Bifogade filer