Politik

Nyanlända i Österåker

Nyanlända i Österåker

Vi vill fortsatt verka för att Österåker ska vara en av de kommuner som har lägst andel bidragsberoende nyanlända. Målet är att man som nyanländ snabbt ska lära sig språket, komplettera sin utbildning för anställningsbarhet och sedan bli självförsörjande. 

Österåkers kommun har med sitt läge nära Stockholms arbetsmarknad och närmare 6000 inhemska registrerade företag många möjligheter för den som kommit hit som nyanländ. Samtidigt som det erbjuds möjligheter är vår kommun ingen kravlös gemenskap. Svenska språket är nyckeln in i gemenskapen och för att bli självförsörjande.  Språkutbildning, kombinerat med relevant yrkesutbildning och coachning, är de verktyg som vi tillhandahåller. 

Vi betonar det egna ansvaret, vilket också tydligt ska kommuniceras till den nyanlände. Var och en i samhället måste sörja för sin framtid, vilket också i lika hög grad gäller nyanlända. Man ska även aktivt söka bostad. Likställighetsprincipen gäller, vilket innebär att inga förturer ges i existerande bostadsköer. Skador som den nyanlände åsamkat ett tillfälligt boende ska ersättas av denne. 

Bifogade filer