Politik

Välfärdsbrottslighet 
Moderaterna

Välfärdsbrottslighet 

Vi behöver göra allt vi kan för att stoppa välfärdsbrottligheten

Sverige har allvarliga problem med bidragsfusk och stölder från välfärden. Genom systematiska bedrägerier lyckas kriminella få bidrag och ersättningar man inte har rätt till. Varje år försvinner upp emot 20 miljarder kronor från välfärden på grund av fusk och felaktiga utbetalningar. Pengar som annars skulle gått till vår gemensamma välfärd går istället rakt ner i fickorna på den organiserade brottsligheten. Det är en utveckling som måste vändas. 


En betydande del av välfärdsbrottsligheten kan kopplas till brister i folkbokföringen. Upp emot 200 000 personer är felaktigt folkbokförda i Sverige. Kriminella skriver sig på felaktiga adresser bland annat för att kunna ta del av bostadsbidrag och andra välfärdsförmåner. Dessa bidrag ger de kriminella en grundinkomst som ofta möjliggör för annan grov kriminell verksamhet. Det är därför angeläget att förbättra folkbokföringen så att vi vet vilka som befinner sig i Sverige. 

Det är även av stor vikt att de olika delarna av det offentliga Sverige arbetar tillsammans för att motverka fusk och bedrägerier inom välfärdssystemen. Det behöver därför bli lättare för myndigheter att dela sekretessbelagd information med varandra för att komma åt fusk. Inrättandet av en statlig myndighet för välfärdsutbetalningar är ett prioriterat verktyg för att både kunna upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar. 

Vi ser även en växande trend av att gängkriminella infiltrerar hälso- och sjukvården genom att exempelvis driva vårdcentraler. Det är en utveckling som behöver stoppas och Moderaterna vill därför införa en generell tillståndsplikt inom välfärdssektorn. Straffen för bidragsbrottslighet behöver också skärpas, så att den som avsiktligt stjäl från välfärden får ett kännbart straff. 

Moderaterna vill och arbetar för att: 

  • Förbättra folkbokföringen och ta fram en nationell lägesbild över vilka som befinner i Sverige
  • Inrätta en utbetalningsmyndighet som upptäcker, förebygger och förhindrar felaktiga utbetalningar
  • Göra det lättare att dela information mellan myndigheter för att motverka bidragsbrottslighet
  • Skärpa straffen för bidragsbrott 
  • Införa generell tillståndsplikt inom välfärdssektorn  

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här 

Bifogade filer