Politik

Utrikes- och säkerhetspolitik
Moderaterna

Utrikes- och säkerhetspolitik

Sveriges säkerhet och välstånd är fokus för vår utrikespolitik

Sveriges utrikespolitik ska utgå ifrån svenska intressen. De allra mest grundläggande intressena för Sverige är vår säkerhet och vårt gemensamma välstånd– vi ska säkerställa att Sverige lever i fred samt att våra fri- och rättigheter och vårt demokratiska statsskick är skyddade. 

Det ryska fullskaliga anfallskriget mot Ukraina kommer att vara definierande för svensk utrikes- och säkerhetspolitik under mycket lång tid framöver. Ryssland utvecklas i snabb takt mot att bli en allt hårdare och mer aggressiv diktatur. Freden i norra Europa är hotad igen. Därtill har kriget fått globala konsekvenser. Med angreppet försöker Ryssland bryta den internationella rättsordning som varit styrande för Europa och världen i stort under mer än ett halvt århundrade, och det är inte en tillfällighet att också fler länder höjer konfliktnivån i olika delar av världen. De vill utöka sin makt och ser de fria länderna som ett hot.

I denna nya värld ska Sverige vara ett land som står upp för friheten. Sverige ska vara en aktiv partner på de politiska plattformar där den internationella politiken utvecklas. För världen i stort och för upprätthållandet av den internationella regelbaserade rättsordningen är det FN, för att främja svenska intressen är det EU och för våra försvarspolitiska behov Nato. Dessa tre organisationer utgör tillsammans våra viktigaste forum för den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken.

Moderaterna vill och arbetar för att: 

  • Vara en tydlig röst för fred, frihet och demokrati
  • Vara en pålitlig, solidarisk och engagerad medlem i FN, EU och Nato
  • Verka för ett starkt och fortsatt stöd till Ukraina
  • Fördjupa samarbete och handel med andra länder, särskilt med våra grannländer 
  • Ta ansvar för att stärka säkerheten i vårt närområde

Du kan också läsa mer om vår politik och vad regeringen gör genom att klicka här 

Bifogade filer