Politik

Socialförsäkringar och bidrag
Moderaterna

Socialförsäkringar och bidrag

Ett bidragstak är nödvändigt för att fler ska gå från bidrag till arbete

En alltför stor del av befolkningen i Sverige försörjer inte sig själva och vissa familjer tjänar till och med mer på att stapla olika bidrag än på att ta ett jobb. Det är orimligt. Den som kan jobba ska aldrig förlora på att välja lön framför bidrag. Ett arbete är mer än en försörjning. Det är arbetskompisar och egenmakt. Men framför allt är det en biljett från utanförskap till integration och gemenskap. Företagare vittnar om att det är svårt att hitta personal trots en hög arbetslöshet, eftersom många som får erbjudande om jobb tackar nej när det lönar sig mer att ta emot bidrag.

För att säkerställa att fler går från bidrag till jobb är det nödvändigt att införa ett bidragstak. Det ska aldrig vara möjligt att sammantaget kunna få högre inkomster från bidrag än genom arbete. Det är självklart viktigt att den som är sjuk eller skadad och därför inte kan arbeta har rätt till ersättning, vård och rehabilitering. Men den som har eller får tillbaka sin arbetsförmåga ska alltid få stöd och hjälp att komma tillbaka i arbete. Faktum är att ju längre någon är sjukskriven, desto större är risken att den sjukskrivne aldrig kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att rehabiliteringsinsatserna sätts in så tidigt som möjligt, är aktiva och har tydliga tidsgränser.

Precis som samhället ska stötta den som inte är arbetsför, ska samhället stötta föräldrar genom föräldraförsäkring. I dag är kvinnor i genomsnitt föräldralediga längre än män, vilket bidrar till ojämställdhet i vardag, plånbok, livsinkomst och pension. För att främja jämställdheten vill Moderaterna därför modernisera föräldraförsäkringen. Vi vill även öka kunskapen om hur föräldraledighet påverkar inkomst och pension för båda föräldrarna.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Alla som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl ska delta i aktiviteter motsvarande sin arbetsförmåga för att få fullt bidrag
  • Rehabiliteringsinsatserna ska vara mer aktiva och ska präglas av tydliga tidsgränser
  • Modernisera föräldraförsäkringen för att främja jämställdheten

Läs mer om vår politik och vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer